Co se vám vybaví, když se řekne „neslyšící“? Víte třeba, že i neslyšící si můžou užít hudbu? Díky uměleckému tlumočení hudby se můžou sejít neslyšící i slyšící a prožít vánoční atmosféru koncertu společně.

Tradiční Adventní koncert Tichého světa proběhne 19. 12. 2018 od 18:00 v Bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Vystoupí studentský pěvecký sbor Besharmonie a uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka se ujmou tlumočníci Tichého světa a seskupení Hands Dance.

„Umělecké tlumočení je zaměřeno na osoby se sluchovým postižením, které užívají znakový jazyk. Cílem tohoto typu tlumočení je přinést neslyšícímu divákovi obdobný zážitek z hudby, jako má slyšící posluchač – přeměnit hudbu v obraz,“ říká Marie Horáková, ředitelka Tichého světa a umělecká tlumočnice.

V průběhu programu bude pokřtěn kalendář Tiché osudy pro rok 2019. Autorkou fotografií je známá výtvarnice Eliška Podzimková, která fotky dle svého osobitého stylu dokresluje. Kalendář se skládá z 12 fotografií, které po celý rok vznikaly v rámci kampaně Tiché osudy, jejímž hlavním cílem bylo přiblížit život neslyšících většinové společnosti.

„Projekt Tiché osudy má za cíl odstranit rozšířené mýty o neslyšících a ukázat jejich příběhy tak, jak je vyprávějí oni sami. Jak vnímají své místo ve společnosti, co by poradili slyšícím, aby jim lépe rozuměli nebo co by naopak vzkázali neslyšícím, aby je podpořili,“ vysvětluje Eva Štípková, autorka projektu. „Životy našich neslyšících hrdinů jsou pestré, každý se věnuje něčemu jinému a mají různé životní cíle, ale jedno mají společné. Neviditelný hendikep, kterého si většinová společnost nevšimne, protože není na první pohled patrný. Neslyšící se tak často dostávají do nepříjemných a složitých situací.“

Adventní koncert je otevřený všem, kteří se chtějí ponořit do sváteční atmosféry a sdílet neobyčejný zážitek z hudby v českém znakovém jazyce. Vstupné na koncert je dobrovolné.

 

Kontakty:

Lenka Jiroutová, PR

lenka.jiroutova@tichysvet.cz, +420 732 810 740