phone-1439841_640phone-1439841_640 R

Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Ivana Havránková
Tel.: 777 006 575, 466 052 051
ivana.havrankova@centrumkosatec.cz


Poslání služby

Posláním sociální rehabilitace je umožnit lidem se zdravotním nebo sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání a udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb klientů a o zvyšování úrovně jejich samostatnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou sociální rehabilitace jsou dospělí lidé se zdravotním nebo sociálním hendikepem z Pardubic a okolí (všechny typy zdravotního postižení, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy).

Místo poskytování služby

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantně nebo v terénu. V rámci terénního poskytování služby SR doprovází sociální pracovnice klienta na místa dle potřeb a zakázek klienta – úřady, zaměstnavatelé, lékaři, jiné organizace apod. V případě ambulantního poskytování probíhá SR v budově Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích – ICSAP Kosatec, ve Sladkovského ulici 2824, v Pardubicích. Služba SR je klientům poskytována zcela zdarma.

Provozní doba služby

Provozní doba ambulantní formy:

Pondělí8:00 - 15:00
Úterý8:00 - 12:00
Středa8:00 - 15:30
Čtvrtek8:00 - 12:00
Pátek8:00 - 12:00
nebo dle dohody s klientem

Provozní doba terénní formy:

Pondělí8:00 - 15:30
Úterý12:00 - 15:00
Středa13:00 - 15:30
Čtvrtek13:00 - 15:00
Pátek8:00 - 10:00
nebo dle dohody s klientem