NEWSLETTER Mezinárodní abilympijské federace (IAF)

Prosinec 2019

Rusko bude v květnu 2021 v Moskvě hostit 10. mezinárodní abilympiádu (10th International Abilympics, IA)

Loni 22. října ministryně Olga Vasilyeva z Ministerstva vzdělání Ruské federace informovala sekretariát IAF, že ruská vláda se rozhodla uspořádat v květnu 2021 v Moskvě 10. mezinárodní abilympiádu. Zástupci ministerstva a Ruské státní sociální univerzity (RSSU) se následně zúčastnili 36. schůze výkonného výboru IAF, která se konala v Moskvě 1. listopadu. Prezident IAF Kazuo Tabata poděkoval RSSU za značné úsilí o uspořádání 10. mezinárodní abilympiády v Rusku a také za skvělou spolupráci a porozumění ministerstva vzdělávání Ruska a ruské vlády pro zmíněnou akci. Náměstkyně zmíněné ministryně Tatyana Sinyugina předložila následující plán:

Hostitelské město: Moskva

Termín konání: 26. až 30. května 2021

Program na jednotlivých místech:

26. květen: zahajovací ceremoniál ve Státním kremelském paláci

27. až 29. května: soutěže, doprovodný program a slavnostní předání cen na VDNH, v pavilónu 75

30. května: slavnostní zakončení (zakončovací ceremoniál) ve Státním kremelském paláci

Náměstkyně dále objasnila některé detaily.

Organizační výbor:

Výbor se skládá ze zástupců federálních ministerstev, vlády města Moskvy a všech ruských organizací pro lidi s Ruskem. Ti se rozhodli uspořádat mezinárodní abilympiádu na konci května, protože toto období zajistí nejpříznivější počasí a mírnou teplotu během dne i noci.

Hostitelské město:

Moskva je hlavním dopravním uzlem Ruska a má velké zkušenosti s pořádáním velkých šampionátů.

Místo konání 10. IA:

Výstaviště úspěchů národní ekonomiky / Všeruské výstavní centrum (VDNH) bylo vybráno jako hlavní dějiště, které plně zajišťuje potřebnou instalaci a přepravní dostupnost pro osoby se zdravotním postižením. Na stejném místě se konají také ruské národní abilympiády.

Navrhované dovednostní soutěže:

Pořadatel navrhuje 55 soutěžních disciplín (48 profesních dovedností a 7 volnočasových aktivit a dovedností z oblasti životního stylu) včetně 10 nových disciplín. Na základě údajů o možném počtu soutěžících v každé disciplíně bude rozhodnuto, které by měly být nakonec schváleny.

V následující diskusi poskytli členové IAF náměstkyni několik užitečných návrhů a informací na základě zkušeností z minulých mezinárodních abilympiád.

Stipendijní program:

Za účelem poskytnutí finanční podpory delegacím pocházejícím z rozvojových zemí / regionů. Předchozí organizátoři IA uskutečnili stejný podpůrný program, aby podpořili účast těchto zemí / regionů.

Registrační poplatek:

Nastavit nižší částku poplatku tak, aby více lidí se zdravotním postižením mělo šanci připojit se k akci.

Souhrn informací (resumé) o dovednostních soutěžích:

Vytvořit souhrn informací o každé disciplíně, což je krátké vysvětlení nebo stručný popis obsahu každé soutěže, aby jim zúčastněné delegace mohly společně porozumět.

Náměstkyně ministra ocenila návrhy a rady nabídnuté členy IAF a uvedla, že Rusko zajistí co nejpříznivější podmínky pro úspěch akce. Předseda IAF ukončil schůzku s tím, že sekretariát bude pokračovat v diskusi a vytvoří nezbytné dohody s Ruskem na základě listopadové schůze výkonného výboru IAF.

O dějišti 10. IA bylo definitivně rozhodnuto!

Hlasování bylo provedeno korespondenční formou mezi 22. listopadem a 6. prosincem. Většina členských organizací v něm schválila rozhodnutí Ruska uspořádat 10. IA. Doufáme, že se této nádherné akce může zúčastnit mnoho soutěžících z členských zemí / regionů! Žádáme vás o maximální spolupráci s Ruskem, aby mezinárodní abilympiáda v Moskvě byla velkým úspěchem!

 

Sekretariát IAF c / o Japonská organizace pro zaměstnávání seniorů, osob se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání 3-1-3 Wakaba, Mihama-ku, Chiba 261-0014

Tel: 81-43-297-9536 Fax: 81-43-297 -9547

e-mail: abilympic@jeed.or.jp