Tréninkové dílny

V našich tréninkových dílnách pracují lidé se zdravotním hendikepem. V rámci pracovní rehabilitace probíhají v dílnách také přípravy k práci, při které spolupracujeme s Úřadem práce.

Více

S kamarády na zkušenou

Projekt je určen pro osoby v péči, které se účastní tematicky zaměřených akcí. Ty jsou uzpůsobeny tak, aby při jejich absolvování byl kladen důraz na zvyšování schopností klientů. Cílem je postupná příprava na období, kdy se bude muset klient obejít bez péče osoby, na kterou je dlouhodobě zvyklý.

Více

Klub Lvíček

podpora lidí se zdravotním hendikepem při navazování přátelství, potlačování pasivity, získávání sebedůvěry, podpora lidí se zdravotním hendikepem…

Více