Časový rozvrh disciplínObecná pravidla * Pravidla disciplín * Jízdní řád * Vyhlášené disciplíny * Seznam disciplín * Záštity

GALERIE

Kdy

Závěrem května – ve dnech 19.-20. května se uskuteční 25. národní abilympiáda, soutěžní přehlídka schopností a dovedností osob se zdravotním postižením v profesních i volnočasových aktivitách. Soutěžními dny budou pátek 19. a sobota 20. května. Účastníci se opět mohou těšit na celodenní doprovodný program, v němž nebude chybět prodejní expozice výrobků chráněných dílen a výstava rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a výstava Kreativ.

Příjezd a registrace účastníků proběhne ve čtvrtek 18. od 15:00 do 19:00 hodin. Odjezd účastníků je v neděli 21. do 10:00 hodin dopoledne.

Kde

Dějištěm abilympiády bude znovu Tipsport arena (zimní stadion) v centru Pardubic.

Účastnický poplatek – platba do 31.3.2017!!

Poplatek pro soutěžící a pro doprovody činí 750 Kč za osobu. Osoby nepožadující ubytování zaplatí 300 Kč. Číslo účtu, kam můžete zaplatit poplatky, je 272070133/0300 (VS 201240, KS 0308, SS datum narození). Poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou A nebo bankovním převodem do 31. března.

Disciplíny

Zájemce si může vybrat dle obecných pravidel maximálně tři disciplíny. Do přihlášky (do poznámek ve formuláři) musí uvést pořadí zvolených disciplín.

Přihláška

Zaregistrovat se musíte pouze prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://db.abilympics.cz.

Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka je v pátek 31. března. Počet soutěžících je v každé disciplíně omezen, proto vám doporučujeme přihlásit se co nejdříve!

 Organizační pokyny a soutěžní pravidla

Organizační pokyny, obecná pravidla, pravidla vyhlášených soutěžních disciplín i další potřebné informace se průběžně budou umísťovat zde na stránkách.

Ubytování, strava, doprava

Abilympionici  budou ubytováni v hotelu TRIM v Ohrazenicích a hotelu Hůrka. Zajištěno bude také celodenní stravování a doprava.

Kontakty

Adresa: Česká abilympijská asociace, Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 304 366
E-mail: alena.krpalkova@caacz.cz