V Nové Pace, konkrétně v prostorách bývalé nemocnice a kláštera, sídlí nezisková organizace Život bez bariér. Poskytuje sociální služby, zaměstnává lidi se zdravotním postižením, zajišťuje přechodné bezbariérové ubytování a provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Co konkrétně nabízíme?
Mnozí se nás obracejí s prosbou o pomoc. Ráda se s vámi, vážení čtenáři, podělím o několik případů dobré praxe:
Syn si zlomil nohu a potřebovala bych pro něho na dobu rehabilitace vozík…
Naše pracovnice zkontaktovala syna, informovala o možnostech rehabilitace a zapůjčila na dobu léčby vhodný mechanický vozík z naší půjčovny pomůcek.
Máme osmdesátiletou maminku na lůžku a nevíme, jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství navštíví rodinu přímo v místě bydliště. Poradí, jak pečovat o své blízké. Poskytne informace ohledně příspěvků, pomůže navrhnout bezbariérovost v domě, poradí, kde zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, předá kontakty na sociální služby v okolí a s rodinou je nadále v kontaktu.
Máme postiženou sestru, nemá dostatek finančních prostředků, nechce být sama doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli ji bezplatnou službu sociální rehabilitaci. Naučila se tak činnost, která jí umožňovala uplatnit se na trhu práce nebo přímo v naší chráněné dílně. Nabídli jsme jí i možnost dalšího vzdělávání a také navazující aktivity v rámci Lady clubu.
Manžel je dlouhodobě nemocný, nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice pomohla vybavit invalidní důchod a průkaz mimořádných výhod. Nabídla zápůjčku vhodné kompenzační pomůcky. Může také využívat bezbariérovou dopravu naší organizace pro doprovod k lékaři.
Starám se o postiženého syna, nechodím do práce a jsem psychicky přetížena…
Sociální pracovnice nabídla možnost umístit syna v denním stacionáři. Syn bude ve skupině sobě rovných, maminka si psychicky odpočine. Může si najít zaměstnání na kratší pracovní úvazek: tím se zlepší finanční situace rodiny a zmenší její psychická zátěž. Sociální pracovnice může i doporučit vhodnou psychologickou poradnu nebo službu, která by matce pomohla v dané situaci.
Jsme v důchodu, děti bydlí daleko, nemáme nic moc na práci, rádi bychom se někam podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace a denním stacionáři. Nabídli jim možnost využít Gentleman club a Lady club. Jde o organizované aktivity na přání (výstavy, výlety s doprovodem) určené pro tuto cílovou skupinu.
Máme tatínka, který bydlí sám v domku a již tuto situaci nezvládá…
Sociální pracovník kontaktoval rodinu i otce. Nabídl možnost využít přechodné ubytování v našem bezbariérovém zařízení. Nabídl využít i další námi poskytované služby, například denní stacionář nebo sociální rehabilitaci.
Život bez bariér víc než 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům ale i laicky pečujícím osobám. Naším záměrem je, aby každý, kdo se na nás obrátí s prosbou, našel cestu ke zkvalitnění svého života. Podrobné informace o naší organizaci najdete na stránkách www.zbb.cz, na dotazy odpovíme na telefonu 493 724 159 či e-mailu info@zbb.cz.
Jitka Fučíková, ředitelka