Vážené kolegyně, vážení kolegové a zájemci, rádi bychom Vám připomněli, že

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci společně s
Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR[1] a InternetPoradnou.cz v Olomouci[2] 

navazuje na loňskou odbornou konferenci „Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením“ a zve Vás na její II. ročník s názvem

„ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE“

Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku
a dobrovolnictví.

Nad konferenci převzal záštitu děkan CMTF UP prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Konference se koná: 

v pátek 20. října 2017 od 9.00 h. do 15.00 h.
v AULE CMTF UP, Univerzitní ul. 22 v Olomouci.

Rádi bychom, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké.

Účast na konferenci je bezplatná[3].

Informace: e-mailem s předmětem: „konference ZPKSP“ na adresu: libor.novosad@seznam.cz

Přihlášení: Vyplněním on-line přihlášky zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IPiWHL36KQWwVw8GaP7kMtX67mZ7t8B0zGcw775WkBypog/viewform?c=0&w=1  průběžně, nejpozději však do 20. 9. 2017.

Těšíme se na Vaši aktivní účast i na přátelské a profesně podnětné setkání s Vámi!

 

 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.                                   PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD.

             vedoucí KKS CMTF UPOL                                                      za organizační tým KKS CMTF UPOL

Program konference
je průběžně utvářen a jeho finální struktura bude známa cca v polovině září.
Již nyní však můžeme předeslat, že v rámci letošního tematického směřování konference mj. vystoupí s klíčovými příspěvky na téma:

  • Mgr. Lenka Krhutová, PhD.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

– NEFORMÁLNÍ PÉČE V KONTEXTU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ

  • PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

– DOBROVOLNICTVÍ A SOCIÁLNÍ KAPITÁL V OBOROVÝCH SOUVISLOSTECH

  • et Mgr. Libor Novosád, PhD.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

– VÝZNAM PORADENSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PODPOŘE LIDÍ S POSTIŽENÍM A PEČUJÍCÍCH

  • Ivana Knausová, PhD.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

– (PRO)RODINNÁ POLITIKA VE VZTAHU KE ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ A NEFORMÁLNÍ PÉČI   

[1] www.apzp.cz

[2] www.iporadna.cz

     [3] Konference je financována z projektu „Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální

         práce“ (IGA CMTF UPOL)