1. CÍL PRÁCE
Zhotovit 3 kraslice volnou technikou, jednotnou pro všechna vajíčka.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Soutěžící ozdobí 3 kusy vajíček (slepičí – plná nebo vyfouknutá) zvolenou technikou. Pokud bude použita technika s aplikací na barevný základ, lze využít i jednobarevně předbarvená vajíčka. Použité aplikace musí být vyrobeny během soutěže v rámci časového limitu.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Soutěžící si přinesou materiál i pomůcky podle vlastního uvážení.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Celkový vzhled50
Kvalita práce30
Náročnost techniky20
CELKOVÝ POČET BODŮ100