Už jste slyšeli o Zážitkovém semináři Centra Kosatec? Pokusíme se tento náš zajímavý projekt stručně vysvětlit.
Zážitkový seminář zahrnuje již ve svém názvu pojem “zážitek”, tzn. zábavnou formou zážitků učíme veřejnost, jak přistupovat k hendikepovaným osobám, jak se chovat při setkání s nimi a jak jim celkově usnadnit jejich těžší životní podmínky. Naši zaměstnanci otevřeně hovoří s účastníky semináře o svém hendikepu, o svých problémech a potřebách. Účastníci semináře mají ojedinělou šanci dotázat se na cokoliv kolem života hendikepovaných a také si v praxi vyzkoušet např. manipulaci i jízdu na invalidním vozíku, pohyb s vlastním tělem ve stařeckém obleku, brýle simulující různé druhy očních vad, apod. Hravou formou a v přátelské atmosféře tak lidé z veřejnosti získávají lepší povědomí o životě s hendikepem a pokud se v budoucnu potkají s takovým člověkem, jsou na to dobře a odborně připraveni. V letošním roce jsme mimo jiné díky smlouvě se Statutárním městem Pardubice zajistili semináře pro 11 příspěvkových organizací města. Jednalo se o: Centrum pro otevřenou kulturu, Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice, Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, Komorní filharmonii Parubice, Turistické informační centrum Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, Základní uměleckou školu Pardubice Havlíčkova, Základní uměleckou školu Pardubice Polabiny, Krajskou knihovnu v Pardubicích, Východočeskou galerii v Pardubicích a Východočeské muzeum v Pardubicích.

Naše Zážitkové semináře mají u účastníků kladný ohlas a my bychom se rádi pochlubili některými z mnoha referencí:

Člověk si těžko dokáže představit život s jakýmkoliv druhem handicapu. Proto si velmi ceníme toho, že nás lidé z Kosatce osobně seznámili s těmi, pro které je to každodennost. Měli jsme tak možnost pochopit, že to, co je v našich očích maličkostí, může být pro někoho nepřekonatelnou překážkou. Jako bonus navíc jsme měli možnost vyzkoušet si některé druhy handicapů na vlastní kůži. Doporučujeme všem! 
Miloslava Christová Turistické informační centrum Pardubice

Děkujeme mnohokrát za úžasný seminář s názvem  Filozofie přístupu k osobám s handicapem. Myslím si, že nás nikoho ještě ráno před seminářem nenapadly různé obtíže, které mohou denně zažívat lidé na vozíku, lidé se zrakovým postižením či senioři. Díky názorným ukázkám se speciálními pomůckami (brýle, kolečkové křeslo, slepecká hůl či speciální zátěžový oblek) jsme si mohli vyzkoušet, že žít v současném světě není zrovna pro mnohé handicapované jednoduché. Velmi nám také pomohl naprosto otevřený rozhovor s handicapovanou osobou. Jsme rádi, že jsme díky všemu zmíněnému mohli odbourat možné zábrany plynoucí z neznalosti a doufáme, že při příštím setkání s jakýmkoliv člověkem s handicapem budeme působit méně rozpačitě, dokážeme se vžít do jejich role a budeme k nim přistupovat tak, aby to bylo oběma stranám vzájemně pohodlné a příjemné. Pracovníci ZUŠ Pardubice-Polabiny

Naprosto dokonalé dopoledne, velké poděkování společností Kosatec za seznámení s jejich činností a proškolení kolegů DDM ALFA při práci s postiženými lidmi 👌👌 Překvapilo mě, jaké problémy vůbec musí řešit v komunikaci se zdravými spoluobčany, s čím se musí potýkat při běžném denním životu. Děkujeme!!! 🤗. Pan ředitel Adamů – DDM Alfa