Navzdory nepříznivé pandemické situaci se nám v roce 2021 podařilo opět uskutečnit mnoho zážitkových seminářů. S potěšením bychom rádi zveřejnili reference, které nám byly zaslány. Moc nás těší, že semináře mají úspěch a užívají si je lektoři i účastníci. 

Paní Lenka Moravcová z Východočeského divadla nám napsala: Děkujeme za zážitkový seminář. Zajímavé bylo nejen vlastní téma semináře, ale i celkové přiblížení činnosti Centra Kosatec. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a díky možnosti vyzkoušet si jízdu na vozíčku, stařecký oblek nebo brýle simulující oční vady a také velmi otevřenému rozhovoru s vaším hendikepovaným kolegou to rozhodně nebyla jen nudná teorie. Můžeme jen doporučit.

Děkujeme také panu Šírovi, zástupci ředitele, ze ZUŠ Havlíčkova, který nám napsal: 

Ještě jednou bych Vám i Vašim kolegyním a kolegům rád poděkoval za uspořádání semináře pro naše spolupracovníky. Nešlo o přednášku se spoustou strohých faktů, jak tomu mnohdy bývá, ale o příjemné setkání s reálnými lidmi a jejich příběhy, což mnohým z nás otevřelo oči a umožnilo nám začít se na problematiku komunikace s hendikepovanými dívat z jiného úhlu pohledu. Velmi užitečné bylo i představení vlastní činnosti centra Kosatec v celé její šíři.