Centrum Kosatec (Česká abilympijská asociace, z.s.) si vás dovoluje informovat o našem postoji k situaci šíření coronaviru (onemocnění Covid-19).
Vzhledem k faktu, že náš spolek nespadá do kategorie školských zařízení a nepořádá akce s počtem převyšujícím 100 osob, budou prozatím naše aktivity pokračovat, jak jen to bude možné. Terénní sociální pracovníci byli z naší strany dostatečně poučeni a proškoleni pro práci s klienty.

Naše aktivity budou tedy pokračovat s přihlédnutím k jistým opatřením, která nás všechny pomáhají chránit
• v případě, že jste nedávno navštívili jedno z rizikových míst stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, vás žádáme, abyste se zdrželi účasti na našich aktivitách a akcích po dobu 14 dnů od návratu do České republiky,
• pokud máte vysokou teplotu, přetrvávající kašel, respirační obtíže, pociťujete zvýšenou únavu a bolest svalů nebo jiné příznaky podobné chřipce, vás rovněž žádáme, abyste se zdrželi účasti na našich aktivitách a akcích, nenavštěvovali osobně Centrum Kosatec a podřídili se doporučením českých zdravotnických úřadů.

Doporučujeme dodržovat základní hygienické postupy, jako je časté mytí rukou mýdlem a / nebo použití hydroalkoholického gelu.

Dbáme také na dodržování všech doporučení českých orgánů týkajících se Covid-19, která bedlivě sledujeme.