Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují jubilejní pátý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.

Cena je udělována v následujících kategoriích:

kategorie I. – Profesionál,

kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop,

kategorie III. –  Poskytovatel sociálních služeb

kategorie IV. – Zvláštní cena poroty za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Od 1. března 2017 mohou  fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz . Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2017.

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen  dne 11. října 2017 od 15:00 hodin v ABC klubu v Pardubicích.  Součástí slavnostního programu bude vystoupení uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením vybraných v rámci festivalu Pod duhovými křídly. Program bude ukončen  vystoupením folk-folklórní skupiny Trdlo.

V příloze zasíláme dopis radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly, informační leták a  aktuální nominační formulář vč. řádu ceny. Fotogalerii a video z loňského předávání cen naleznete na www.duhovekridlo.cz , záznam televizního pořadu Klíč o loňském Duhovém křídle můžete spustit zde:

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/217562221700001/

 

Více informací rádi poskytneme. Těšíme se na Vaši spolupráci a účast!