V případě jakékoliv veřejné akce v Centru Kosatec je nutno dbát na mimořádná opatření vlády. V souvislosti s šířením onemocnění covid-19 je pro každého povinnost řídit se zákonem č.258/2000 Sb., par.69 odst.1 a odst.2 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění SARS-CoV-2, zejména je v daném případě nutno řídit se dle bodu f) citovaného zákona.

Při návštěvě veřejných akcí v Centru Kosatec dbejte prosím zvýšené opatrnosti, dezinfikujte si ruce. Nošení respirátorů je povinné ve všech vnitřních prostorách budovy. Aktuální mimořádná opatření můžete sledovat zde.