V roce 2015 Česká abilympijská asociace realizovala projekt s názvem „Včelaření v Kosatci“. Jeho cílem bylo vytvoření nových aktivit, kterým se mohou věnovat klienti našeho Integračního centra Kosatec.  Zároveň slouží k osvětě (působení včel v přírodě, jejich život v úlu) a v neposlední řadě je jeho cílem získat kvalitní a zdravou surovinu pro výrobu eSvačinek a dezertů v naší kuchyni.

Projekt uspěl na Burze filantropie, kde získal podporu ve výši 55 000 korun a 3 úly jako věcný dar. Získaná částka byla použita na vybavení medárny, zakoupení medometu, odvíčkovače, spirál, nádob na stáčení medu a dalších nezbytných drobných věcí.

Nová včelstva v Centru Kosatec     Včelaření na střeše Centra Kosatec Pardubice     Péče o včelstvo v Integračním Centru Kosatec     O včely se v Kosatci staráme denně

Projekt „Včelaření v Kosatci“  byl rozdělen na dvě etapy. V té první, v květnu 2015, byla na střechu umístěna 3 včelstva a ve 4. podlaží vybudována medárna pro vytáčení medu a přípravu nástrojů, rámků a dalších potřebných úkonů. Ve druhé etapě bylo v letním období roku 2016 na střechu Centra Kosatec umístěno dalších 5 včelstev.

Od té doby je počet včelstev v sezóně proměnlivý v závislosti na jejich zdravotním stavu, počasí a okolním podmínkám pro jejich přežití.


Tento projekt podporuje

logolink-burza-filantropie