Sociální centrum Kosatec II chceme mít dokončeno letos v prosinci, říká Pavlína Potůčková, ředitelka Centra Kosatec

Jako jiné nevládní organizace jsme i my vsadili na sociální podnikání. Snažíme se být firmou, která je co nejvíc ekonomicky soběstačná. V naší zemi chyběla a dosud chybí potřebná legislativa. Ale na konci loňského roku svitla naděje: média informovala, že ministerstvo přichystalo zákon o sociálním podnikání. V čem by  nám mohl tenhle právní předpis pomoci?

O přípravě legislativy pro sociální podnikání se mluví roky, ale výsledek je nulový. Nechápu, proč to tak je a firmám, jako jsme my, to velmi komplikuje život. V roce 2011 byly principy sociálního podniku schváleny expertním výborem TESSEA. Jsou dané principy sociálního podnikání, které se stanovily, aniž by se opřely o legislativu. Musíme je však dodržovat, jinak nedosáhneme na žádné dotace. Velmi se těším, že legislativa nabídne rozšíření cílové skupiny sociálního podnikání a posílí společensky odpovědný přístup všech ostatních subjektů v zaměstnávání ohrožených skupin.

Někteří lidé, kterým poskytujeme osobní asistenci, chtějí zajistit i zdravotnické úkony. K tomu ale nejsme oprávněni. Můžeme ve spolupráci s městem či krajem získat potřebnou akreditaci, abychom zájemcům vyšli vstříc?

Ano, tento záměr jsme již téměř dotáhli do závěrečné fáze😊 Loni v dubnu jsme obdrželi Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb od Krajského úřadu Pardubického kraje v oboru zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Nyní probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami a výběrové řízení na zdravotní sestry.

V Kosatci pomáháme i lidem se sociálním znevýhodněním. Tenhle pojem se nyní častěji objevuje také v médiích. Jaké životní okolnosti srazí člověka na kolena tak, že se ocitne dlouhodobě bez práce, bez střechy nad hlavou či v exekucích? A s čím mu dovedeme pomoci?

Každá registrovaná sociální služba se řídí svojí metodikou a metodickými postupy. Co se týká námi poskytované sociální rehabilitace (SR), tak cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním a sociálním hendikepem. Dle registrace mohou tedy SR využívat například lidé dlouhodobě nezaměstnaní (nad půl roku bez práce) či mladí lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy do 26 let. Bohužel se tento typ hendikepu postupně rozšiřuje o lidi nad 55 let, o ženy po mateřské dovolené nebo třeba o pečující osoby. Nejedná se vždy o lidi bez peněz, bez střechy nad hlavou, ale taky o jedince, kteří jsou opuštěni, neumí se rozhodnout, prožívají traumata při kontaktu s úřady, jinými lidmi, utíkají do nemocí, aniž by zdravotní hendikep měli od lékaře potvrzený…

Lidé se zdravotním postižením by jistě měli zájem taky o sociálně právní poradenství. Zvlášť dnes, kdy se legislativa mění velmi rychle a nepřehledně. Pomáháme klientům třeba s vyřizováním různých sociálních dávek?

Tato podpora je součástí sociální rehabilitace, kterou poskytujeme od roku 2007. Třeba tělesné postižení je hendikep, kterému úřady rozumí, takže většinou vůbec není problém vozíčkáři dané příspěvky přiznat. Daleko složitější je poradenství pro lidi s duševní nemocí.

Velmi důležitým cílem je zřídit Kosatec II. Pořídili jsme kvůli němu nemovitost, která sousedí s budovou Centra Kosatec. Jaké služby tam budeme poskytovat? A odkdy?

Záměr projektu Sociální centrum Kosatec II jsme chystali několik let, čekali jsme na příležitost, která přišla v podobě výzvy REACT v rámci Evropských fondů. Vloni jsme podali žádost, která byla úspěšná. V tuto chvíli máme za sebou nákup budovy, stavební povolení k její rekonstrukci, ukončené výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce a jsme před podepsáním smlouvy se stavební firmou. Přestavba by měla být dokončena nejpozději v září, poté nastane fáze vybavení prostor potřebnou technikou, nábytkem aj. Projekt má být završen v prosinci 2023. V Sociálním centru Kosatec II vznikne zázemí pro pracovníky sociálních služeb: jde o sociální rehabilitaci v ambulantní, terénní a nově i pobytové formě a také o osobní asistenci. Dále v nové budově vzniknou dva tréninkové byty právě v rámci sociální rehabilitace pobytovou formou, školicí místnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a v přízemí bude prodejna s nácvikovými místy pro lidi se zdravotním hendikepem.

Kdyby do Kosatce přišel čaroděj Dobroděj a slíbil splnit jedno přání, které bys vyslovila?

Aby se k lidem vrátila pokora… To, že máme práci, že každý den můžeme někam dorazit, pracovat a někdo nám za to zaplatí, není samozřejmé. Že nás někdo pozdraví, usměje se na nás, je na nás milý, ač sám má spousty starostí, opět není samozřejmé. Velmi často na to lidé zapomínají. Pokora, vážení si práce a vlídnosti druhého se nám vytrácí, a to je chyba. Kéž by Dobroděj existoval😊

(pel)

V Kosatci slouží zákazníkům i 3D tiskárny a keramická dílna

 

Firemní loga. Medaile. Přívěsky (klíčenky) se žetonem do nákupního vozíku. Vykrajovátka na cukroví. Ale také brýlové obruby, modely staveb a mnoho dalších předmětů zhotoví ve vysoké kvalitě v počtu několika kusů i jako malou či velkou sérii dvě 3D tiskárny Centra Kosatec.

Potřebujete-li tedy něco vytvořit moderní počítačovou tiskařskou technologií, případně i z dodaných dat, obraťte se s důvěrou na specializované pracoviště Kosatce. U každé zakázky je samozřejmostí všestranná péče při jejím zpracování včetně doporučení vhodného materiálu a pomoci při tvorbě potřebného modelu a při návrhu úpravy pro zlepšení funkčnosti a kvality výrobku.

Jedna z tiskáren používá technologii FDM (Fused Deposition Modeling) – tisk termoplastem z cívky roztaveným v tzv. extruderu a v jednotlivých vrstvách postupně nanášeným tryskou na tiskovou podložku na maximální plochu 25 × 21 × 21 cm. Druhá pracuje metodou SLA (stereolitografie) – osvětlováním fotocitlivých pryskyřic vrstvu po vrstvě UV panelem s vysokým rozlišením. Tento způsob výroby je vhodný při požadavku na velký detail.

Nově si je možno v Kosatci na zakázku objednat v keramické dílně zhotovení originálního šperku i jiných předmětů, a to vypálením v poklopové peci s objemem 68 litrů a nejvyšší možnou teplotou výpalu 1320 °C.

Ohledně 3D tisku pište na e-mail julius.antos@centrumkosatec.cz. Kontaktní osobou pro keramické zakázky je Martina Pakostová (martina.pakostova@centrumkosatec.cz; 734 796 198).

(mk)


Dojde letos k prosazení V. stupně příspěvku na péči?

Že je současná výše příspěvku na péči pro lidi s těžkým zdravotním postižením naprosto nedostačující, o tom není pochyb. Za částku ve IV. stupni si zajistí pomoc druhé osoby na pouhých několik hodin denně. „Všichni ti, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu, mohou svobodně žít v přirozeném prostředí, pouze pokud jsou milionáři jako ve filmu Nedotknutelní nebo jim pomáhají rodinní příslušníci. Pomoc v rodině ale rozhodně všichni nemají. Navíc je dlouhodobě neudržitelná a vede k neřešitelným situacím ve vyšším věku člověka s postižením i obětavých členů rodiny,“ shrnuje dlouhodobou mizérii Erik Čipera, ředitel organizace Asistence. Ta poskytuje terénní sociální službu zhruba 250 lidem s tělesným či kombinovaným postižením ročně.

Situaci nezlepší ani přichystaná automatická valorizace příspěvku na péči, která povede aspoň k tomu, že se míra pomoci pro lidi s postižením nebude nadále snižovat. I proto považuje Čipera tento krok za „aperitiv před hlavním chodem v podobě skutečných systémových změn“.

Tou nejdůležitější je zavedení V. stupně příspěvku na péči, který by finančně umožnil lidem s těžkým postižením zajistit si nezbytnou pomoc v adekvátním rozsahu.

Politici musí upřednostnit řešení problému před snahou zabodovat u voličů

Ministerstvo práce připravuje zásadní novelu zákona o sociálních službách, která se má objevit ve druhé půlce roku. Má údajně zahrnout také individualizovaný příspěvek na péči založený právě na principech V. stupně. „Parlamentní opozice přejala náš pátý stupeň sice až ve chvíli, kdy se stala opozicí, ale věříme, že na tomto tématu bude shoda všech politických stran,“ podotýká s lehkou ironií Čipera.

Inu, uvidíme. Slibů, ujišťování a oficiálních prohlášení jsme od vládních či parlamentních politiků slyšeli v posledních letech hodně. Ovšem k reformě sociálních služeb se nikdy neodhodlali. Dočkáme se letos?

V naší zemi existuje několik tisíc lidí s těžkou či úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, kterým hrozí vynucený pobyt v ústavu, protože příspěvek na péči jim na samostatný život doma nestačí. Pro politiky však jde o příliš malou skupinu lidí na to, aby jim posloužila pro získání bodů u voličů.

Bude proto nutné rozšířit osvětovou kampaň a přesvědčit o závažnosti problému veřejnost. Spolehlivým zdrojem informací o V. stupni příspěvku na péči jsou stránky https://patystupen.cz/.

(pel)


Všechny speciální cesty v nové publikaci

Počátkem roku se na webovkách Klubu českých turistů (KČT) https://kct.cz/clanky/vozickarske-trasy-prehledne a https://kct.cz/vozickarske-trasy objevila elektronická verze brožury o všech dosavadních turistických cestách pro vozíčkáře. Úvodní část obsahuje základní informace o KČT, o stupni obtížnosti tras (modrá, červená, černá – barva pásových značek a značek na tabulkách vč. případných směrovek odpovídá barvě stanoveného stupně obtížnosti) a přehled tras s jejich mapovou lokalizací v rámci republiky. Následují jednotlivé trasy: každé je věnována dvoustrana s mapkou, popisem cesty, její délkou a úrovní náročnosti.

Tištěná publikace vyšla nákladem 2 tisíce kusů. K dostání je na sekretariátu KČT (Praha 1, Revoluční 1056/8a – vnitroblok nedaleko nákupního centra Palladium) a bude se také distribuovat do některých organizací zaměřených na osoby se zdravotním postižením.

Během letoška možná k dosavadním dvaadvaceti přibudou další dvě „bezbariérové“ trasy, a to v Lanškrouně a Poděbradech.

Značení vozíčkářských cest je financováno z charitativního projektu Turistika pro všechny, kde se shromažďují finance z celostátní dobročinné akce: ze série pochodů Novoroční čtyřlístek.

(mk)


Křížovkářské okénko

Tato křížovka se oproti předchozí dívá o měsíc dopředu: připomíná, že  koncem března se v zemi galského kohouta střetnou soutěžící se zdravotním postižením na 10. mezinárodní abilympiádě.

Originální „křížovkářský“ hrníček z keramické dílny Centra Kosatec k úspěšným luštitelům doputuje po zaslání vyluštěných tajenek s doplněným příslušným číslem z legendy na e-mailovou adresu milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz. Ceny doručuje pošta, je tedy nutno  uvést také korespondenční adresu. Lepší ovšem je předchozí domluva na zmíněném e-mailu a osobní návštěva Kosatce.

(mk)


Ze skicáře laického hvězdáře

Bylo by ostudné ignorovat nejznámější souhvězdí. Arabové v jeho sedmi nejjasnějších hvězdách viděli karavanu velbloudů, Francouzi, vyhlášení gurmáni, v něm spatřovali pánev. Staří Slované naběračku. Dostalo však název Velký vůz  ̶  pro podobu s vozem se zlámanou ojí. Na severní polokouli je stále nad obzorem, a tak patří mezi severní obtočnová (neboli cirkumpolární) souhvězdí.

Během roku však opticky mění svou dráhu a náklon. V létě se na nebi posouvá majestátně v poloze, která vybízí k nasednutí a projížďce až do rozednění. Při pohledu v zimě se Velký vůz z „přívětivé“ pozice vychyluje, jako by chtěl pasažéry vyklopit. Optimista pak může v březnu vidět, jak vysypává korbu plnou sněhu, ledu a mrazu na pomyslnou vesmírnou skládku. Stačí špetka fantazie…

Prodloužíme-li zadní kola Velkého vozu (hvězdy Merak a Dubhe), najdeme Polárku, která je celoročně na obloze blízko severního pólu. A tak odpradávna lidem slouží k orientaci a navigaci.

(pel)