Odstartovali jsme velmi zajímavou a smysluplnou spolupráci mezi dvěma významnými subjekty – Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Centrem Kosatec. Oč jde?

Naše Centrum Kosatec je největší zaměstnavatel hendikepovaných osob v Pardubicích. V týmu Centra Kosatec vznikl nápad na propojení aktivit vlastní neziskové sféry s mladými lidmi v dané lokalitě. Pro tento projekt je vhodná Univerzita Pardubice, která je již tradiční a velmi významná instituce. Nápad získal u vedení univerzity kladnou odezvu. V praxi to znamená, že Kosatec zadal témata, která jsou prospěšná pro jeho úspěšné fungování a rozvíjení. Studenti se témat s ochotou a nadšením ujali a zpracují je v rámci svých semestrálních prací. Vysokoškoláci mají tímto možnost prakticky nahlédnout do nitra sociální firmy a neziskového sektoru. Kreativní nápady studentů mohou být využity k úspěšnějšímu fungování Kosatce, takže ve finále jde o formu podpory lidí s hendikepem. Studenti – často budoucí manažeři – jsou tímto motivování ke společenské odpovědnosti a sociálnímu cítění. Vzájemná spolupráce je prospěšná pro obě strany a ukazuje nové možnosti, jak lze atraktivně spojit zdánlivě odlišné instituce.