S politováním vám musíme oznámit, že číslem 3/2018 skončilo vydávání Abilympijského zpravodaje, periodika se široce zaměřenou problematikou života osob se zdravotním postižením, které si za dobu své existence získalo značnou oblibu.

Bohužel jsme se k tomuto kroku rozhodli z jednoho prostého důvodu – již není možné dosáhnout na potřebné dotace k vydávání našeho zpravodaje.

Poohlédněte se společně s námi za dlouhou tradicí Abilympijského zpravodaje:

  • První číslo vyšlo v roce 2000
  • Za 18 let jsme publikovali 117 čísel
  • 3 000 odběratelů

Zpravodaj vyšel poprvé v polovině roku 2000 v souvislosti s konáním 5. mezinárodní abilympiády. Jubilejní ročník této vrcholné akce abilympijského hnutí se tenkrát uskutečnil v Praze, prvním evropském městě, v parném srpnovém týdnu od třináctého do dvacátého. Centrem dění byly Křižíkovy pavilony na holešovickém Výstavišti.

Zpočátku dvou-, od roku 2006 tříčlenný redakční kolektiv připravoval pro necelé tři tisícovky odběratelů včetně partnerů a sponzorů CAA většinou osm stránek s množstvím článků. Jejich gros se samozřejmě týkalo uvedené tematiky, významný prostor ovšem dostávaly i příspěvky rázu oddechového či různé zajímavosti „z oboru“ – pozvánky na výlety nejen pro vozíčkáře, pozvánky nebo upozornění na kulturní, hudební apod. akce, filmy či knihy z oblasti sledované problematiky, okénko pro křížovkáře atd.

Několikrát bylo vydáno i speciální číslo obsahově zaměřené na konání příslušné abilympiády. Poprvé se tak stalo v případě čísla 5/2000: účastníci zmiňované pražské mezinárodní abilympiády se v něm dověděli, a to i anglicky, potřebné informace související s jejím konáním. Premiérový Speciál národní abilympiády shrnoval v roce 2006 tehdejší 14. ročník. V mezidobí 2007 až 2017 dostávali speciální Zpravodaj o šesti, příp. čtyřech stránkách jen účastníci pardubické soutěžní přehlídky (pravidelným odběratelům se nerozesílal): obsahoval veškeré nezbytné informace jako jízdní řád speciální autobusové linky MHD, akce doprovodného programu nebo harmonogram uskutečněných soutěžních disciplín, nechyběly ovšem ani rozhovory či „oddechové koutky“. Znovu anglicky byly dvě stránky ze šesti v roce 2014 – tehdy totiž CAA přihlásila abilympiádu coby svůj příspěvek do mezinárodního projektu MAPDOT (Move and Pull Down the Wall = Pohybuj se a zboř zeď), součásti evropského programu celoživotního vzdělávání Grundtvig. Proto se i mezi soutěžícími objevili také účastníci z Malty, Polska, Slovenska a Turecka.

Pokud si chcete prohlídnout vydaná čísla, klikněte na tento odkaz.

Připojená grafika ukazuje titulní stránky úplně prvního a posledního čísla a také Speciálů z let 2000, 2006, 2007 a posledního z roku 2017.