Ve dnech 5.–11. října 2020 APSS ČR vyhlásila již XII. Týden sociálních služeb. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohou připojit k celostátnímu dni otevřených dveří.

Sociální služby a jejich klienti i pracovníci jsou zde stále, společně překonávají překážky. Nezapomínejme na ně!

Více informací najdete zde: http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/