Tréninkové dílny

Provozujeme čtyři tréninkové dílny, které jsou přizpůsobeny pro práci lidí se zdravotním postižením. Uživatelé sociální služby Sociální rehabilitace mohou tyto tréninkové dílny (nebo jiná místa v ICSAP Kosatec) využít k trénování pracovních dovedností. Spolupracujeme také s Úřadem práce, se kterým realizujeme pracovní rehabilitaci pro lidi se zdravotním nebo sociálním hendikepem.


Truhlářská dílna

V této dílně vznikají různé výrobky ze dřeva, v současné době máme zaměstnané dva šikovné truhláře. Dílna je charakteristická svojí vůní a všude přítomnými pilinami :). Je vybavená profesionálními stroji (frézou, hoblovkou, protahovačkou, pásovou pilou, okružní pilou, stojanovou vrtačkou, soustruhem na dřevo a dalším ručním elektrickým nářadím).


Montážní dílna

Tato dílna, jak nám název i naznačuje, slouží k montování a sestavování věcí. V současné době se zde kompletují dřevěné úly pro včeličky, které vyrábí naše truhlářská dílna.


Výtvarná dílna

V dílně se tvoří především výrobky z hlíny, kterým podobu dávají dvě kreativní pracovnice. Rodí se zde nádherné a originální hrníčky, misky, svícny, pokladničky a další. Výrobky z keramiky slouží, jak pro výzdobu, tak pro praktické účely. Pod odborným dohledem zde probíhají kreativní kurzy tvorby pro osoby s hendikepem. Máme dokonce i vlastní vypalovací pec.

Kurzy pro osoby se zdravotním postižením dle dohody s vedoucí dílny Bc. Lenka Machačová – tel. 774 554 720

LETÁK KERAMIKY ZDE


Tréninková vstupní dílna

Tréninková dílna se od ostatních našich dílen liší náplní činností a lidmi, kteří dílnu navštěvují. Jedná se o uživatele služby Sociální rehabilitace, kteří si trénují nejen pracovní dovednosti, ale i pravidelné docházení, dodržování pravidel, respektování autorit a komunikaci s ostatními. Vše probíhá pod odborným dohledem zkušeného pracovníka v sociálních službách. Uživatelé si díky této dílně mapují svou aktuální pracovní schopnost, zručnost, výdrž a motivaci. Uživatelé a pracovník v sociálních službách jsou v pravidelném kontaktu se sociálním pracovníkem, který se dle individuální dohody s uživatelem podílí na naplňování jeho potřeb vedoucí k začlenění na trh práce. Pokud jste člověk se zdravotním hendikepem a chcete si přijít vyzkoušet své pracovní dovednosti, kontaktujte vedoucí sociální služeb.

Vedoucí sociálních služeb – Mgr. Pavlína Potůčková, tel. 777 006 525 


Šicí dílna

Dílna je vybavena stroji na šití výrobků z látek, opravy oděvů, žehlení a na provádění rukodělných prací. V dílně je k dispozici i mandlovací stroj. V současné době zde pracují dvě pracovnice. Dokonce si zde můžete nechat opravit i své oblečení.