Pro koho jsou tréninkové byty určeny:

  • pro lidi, kteří mají ze zdravotních důvodů omezenou schopnost pohybu

Co tréninkové byty nabízejí:

  • nácvik samostatnosti a soběstačnosti
  • testování zařízení bytu (výška stolu, kuchyňské linky, rozmístění nábytku, upraveného sociálního zařízení, kompenzačních pomůcek)
  • možnost využívání sociálních služeb (sociální rehabilitace, osobní asistence) a služeb souvisejících
  • možnost využívání tréninkových dílen – výtvarná, šicí, montážní a truhlářská
  • stravování v tréninkové restauraci Centra Kosatec

Podmínky:

  • délka pobytu je primárně stanovena na max. 3 měsíce (individuálně lze po domluvě a na základě relevantních skutečností tuto dobu prodloužit)
  • cena 200 Kč/osoba/noc

Kontakt:

Mgr. Pavlína Potůčková

Telefon: 777 006 525

Email: pavlina.potuckova@caacz.cz