1. CÍL PRÁCE
Tento obor je určen pro ty, kteří pracují v oblasti reklamy, propagace nebo mají o tuto činnost zájem.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Technická ilustrace dřevěného předmětu dle předlohy. Jde o to, představit zadaný model v prostoru. Technika provedení: měkká tužka.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Všem účastníkům budou poskytnuty 2 ks kreslicích kartonů A2.
3.2 Pomůcky
Pracovní pomůcky si soutěžící přinesou.

4. ČASOVÝ LIMIT
Návrh 1,5 hodiny a provedení 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Přesné a detailní provedení kresby25
Perspektiva25
Světlo a stín25
Správné umístění v interéru nebo exteriéru25
CELKOVÝ POČET BODŮ100