1. CÍL PRÁCE
Prokázat schopnosti a dovednosti nezbytné pro přípravu studené kuchyně.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Z dostupných surovin soutěžící připraví některý z těchto výrobků:
a) sýrovou mísu pro 4 osoby (na tácu musí být vše děleno 4),
b) jablko plněné sýrovou nebo tvarohovou pěnou,
c) studený předkrm ve 3 druzích po 3 kusech.
Soutěžící podle počtu porcí připravovaných výrobků nejprve vytvoří seznam surovin, který předloží ke zhodnocení, a to včetně jejich přibližného množství (důležitá je adekvátnost na jednotlivou porci).
Soutěžící mohou vycházet z receptur studené kuchyně nebo vlastní kalkulace. Hotový výrobek poslouží k prezentaci (výstavě) výrobků pro širokou veřejnost. Doporučujeme vycházet z moderních trendů v gastronomii a preferovat jednoduchost, sezónnost a estetičnost.

3. SUROVINY, POMŮCKY
3.1 Suroviny
Všem účastníkům budou poskytnuty suroviny, které budou uloženy k volnému výběru v tzv. spotřebním koši.
3.2 Pomůcky
Všem soutěžícím bude poskytnuta sada tří talířů. Soutěžící si přivezou vlastní pomůcky: mísu, nože, formičky, porcelán, sklo, cukrářský pytlík, zdobničku nebo jiné speciální přípravky typu WS aj. Při instalaci výrobků na výstavní stůl lze použít různé barevné ubrousky, případně další estetické prvky sloužící ke zvýraznění celkového dojmu.
Doporučujeme jednotné pracovní oblečení, bílý plášť a bílou čepici.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny, doporučujeme asi hodinu před zahájením soutěže prohlídku pracoviště, kontrolu pomůcek, zhotovení nákresu atd.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Písemný seznam surovin10
Vhodnost námětu, přiměřenost surovin na počet porcí20
Dodržení postupu přípravy30
Celkový estetický dojem30
Vhodnost použitého inventáře10
CELKOVÝ POČET BODŮ100