V Centru Kosatec jsme jako novinku zavedli Seniorské středy, tzn. aktivity pro starší generaci, která v poslední době, jako my všichni, nemohla sociálně a kulturně žít. Pilotní, první, blok je složen ze třech akci. Přednáška je o všem, co se vína týče a prapůvod pěstování vinné révy. Inspirativní povídání pana PhDr. Štefana Turay, který sám pochází ze slunného  Maďarska. Další povídání je o architektuře a urbanismu Pardubic a Hradce Králové. Přednášející je pan Ing. arch. Aleš Klose. Poslední akce je Kvíz – prověření všeobecných znalostí zábavnou formou pod taktovkou známého křižovkáře a kvízaře pana Miloše Kajzrlíka. Doufáme, že tyto akce budou oblíbené a hojně navštěvované a my budeme stále dále vymýšlet a organizovat další a další.