Den otevřených dveří: méně návštěvníků a prosluněná pohoda

Překvapivě poklidný byl tradiční den otevřených dveří v bezbariérovém Centru Kosatec. Ve středu 16. září do něj od 9 do 17 hodin zavítalo méně lidí, než Česká abilympijská asociace čekala. Své jistě vykonalo nádherné letní počasí a zřejmě i „koronavirové obavy“ lidí z možných přeplněných prostor uvnitř budovy. Ale menší návštěvnost měla své výhody: jednak dostal každý zvídavec během důkladné prohlídky Kosatce odpověď na jakoukoli otázku, jednak si návštěvníci mohli v poklidu užít posezení v kavárně či na venkovní zahrádce.
A odpoledne se zájemce mohl dokonce vydat s průvodcem na exkurzi úplně sám.

Hned v průchodu do budovy se na příchozí usmívalo velké slunce ze šicí dílny. Další je čekalo v recepci,
u návštěvní knihy. A sluníčko taky mohl kdokoli namalovat či nakreslit na zeď uvnitř budovy. A co všechno bylo k vidění?

Tréninkové byty pro nácvik soběstačnosti osoby po těžkém úrazu, keramická dílna, přirozené včelaření či kavárna s bohatou nabídkou nápojů a pochoutek ‒ to všechno v Kosatci fungovalo i loni. Rozsáhlá přestavba však probíhá ve 2. patře: v bývalé zasedací místnosti, hned vedle kuchyně, se budou připravovat zdravé eSvačinky a vznikne tam pekárna. Polovina patra včetně jídelny tak bude zaměřena na gastronomii, která se v současnosti stává hlavní oblastí sociálního podnikání v Kosatci. Nejnáročnější stavební úpravy mimochodem souvisejí se vzduchotechnikou; těžkým oříškem asi bude sehnat pekaře, kterých je na trhu nedostatek.

Další novinkou je prosvětlená odpočinková místnost (nejen) pro zaměstnance Kosatce, která funguje od března. K posezení tam zve pohodlný gauč a dokonce i houpací křeslo. Očím zalahodí a duši zklidní třistalitrové akvárium plné exotických rybek. Zkrátka příjemný pohled už od dveří „relaxačky“.

O kavárně už byla zmínka. Doplňme, že pro slavnostní den si přichystala speciální alko i nealko nápoj
a originální, podomácku zhotovené sušenky. A za pouhou desetikorunu byla k mání výborná gulášovka!

Společenský sál v přízemí Kosatce už byl dějištěm mnoha akcí. K nejoblíbenějším patří řízené ochutnávky vína, výuka tance, příměstské tábory pro děti a cestopisná vyprávění s promítáním diapozitivů. V srpnu se tu dokonce odehrály dvě svatební hostiny…

Během zářijového dne otevřených dveří v sále fungoval trenažér, na němž mohli lidé dobré vůle najet libovolnou vzdálenost ve prospěch Kosatce. Byl mezi nimi i Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, který nám ochotně poskytl rozhovor. Zveřejňujeme ho v tomto newsletteru.

(pel)  


„Nejvíc mě tady zaujala nová relaxační místnost,“
uvedl Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, po prohlídce Kosatce

Den otevřených dveří i letos přilákal do Kosatce několik osobností veřejného života. Následující rozhovor ochotně poskytl pan Línek z Pardubického kraje.

– Proč jste se rozhodl navštívit naše centrum?

Jednak jsem dostal pozvánku od paní ředitelky, jednak jsem tady byl už několikrát. A velmi dobře si pamatuju na otevření centra před devíti lety. S některými jeho zakladateli, třeba s panem Krpálkem, se přátelíme víc než dvacet let.

Chtěl jsem se hlavně podívat, jaká je současnost, co je tady nového. Podíval jsem se na včelaření ve 4. patře, dozvěděl jsem se o záměru pěstovat byliny k dochucení jídla. Prohlédl jsem si moderně vybavené tréninkové byty… Řekl bych, že je dobře, že stopy Kosatce nejsou jen v téhle budově, ale i v dalších místech Pardubic
a našeho kraje. My vaše aktivity, které si to bezesporu zaslouží, rádi podporujeme z krajského rozpočtu.

– Co vás tady během dnešní návštěvy nejvíc zaujalo?

Právě teď jsem nejvíc zadýchaný z trenažéru. Domníval jsem se, že na něm budu šlapat, ale ve skutečnosti jsem tahal nohy. (usmívá se) Prohlédnul jsem si relaxační místnost, která tady v Kosatci předtím nebyla. Je hrozně důležité, že si lidé ze sociálních služeb, ať klienti, nebo pracovníci a dobrovolníci, mají kde odpočinout. Ty nové prostory působí velmi příjemně, skoro až terapeuticky, jsou hodně prosvětlené a nejspíš dokážou lidi uklidnit a nabít energií.

– Nechybí vám taková místnost na krajském úřadě?

No, s nadsázkou řečeno, možná by nám to pomohlo některé problémy vyřešit rychleji. Jsme někdy do sebe zbytečně zaklesnutí… Ale v zařízeních poskytujících péči o hendikepované osoby má ten, kdo o někoho stará, velkou emoční zátěž a občas potřebuje vypnout. To platí univerzálně, třeba i pro lidi, kteří se doma starají
o dlouhodobě nemocné starší rodiče.

– Jaký další poznatek si z Kosatce odnášíte?

Líbí se mi, že tady běží sociální podnikání, což je věc, která i člověku v těžké situaci, třeba po úrazu, dává šanci, že může dál žít smysluplně. To považuju za velkou hodnotu… Pro sociální podnikání u nás chybí legislativa, ale Pardubický kraj byl první v republice, kdo vytvořil dotační program pro tuto činnost.
A počítáme s ním i do budoucna. Vytvořit a prosadit zákon však nemůžeme, to musí udělat jedině parlament.

Miloš Pelikán 


Centrum Kosatec nabízí podzimní tábor pro děti do 12 let

Česká abilympijská asociace pořádá o podzimních prázdninách příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let. Uskuteční se 29. a 30. října v Centru Kosatec a je určen pro děvčata a chlapce, kteří rádi sportují, soutěží, těší se nové zážitky a výzvy a není jim cizí kreativní tvoření.

Školáky čekají pohybové aktivity venku nebo v budově dle aktuálního počasí, dále zážitkový seminář včetně ukázek canisterapie a dětského handbiku, kreativní tvoření a malování (keramika, výroba drobných dekoračních nebo dárkových předmětů), zábavné hry a soutěže.

Cena za dítě je 790 korun za oba dny nebo 420 korun za den. Platba je možná v hotovosti na recepci Centra Kosatec nejpozději 7 dnů před začátkem tábora, případně převodem na účet. Další informace i přihlášku najdete na stránkách https://www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity. Na dotazy odpoví Linda Švihlíková na telefonu 734 642 161 nebo na e-mailu tabory@centrumkosatec.cz. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru prosíme každého zájemce, aby si telefonicky den předem ověřil, zda se bude tábor konat.

(pel) 


Nejen dokonalost spočívá v detailu aneb Neférovost politikovi oblibu nepřinese

Že se v naší zemi udělaly mnohé pozitivní změny pro lidi se zdravotním postižením, o tom není pochyb. Přesto se v době koronavirové znova ukázalo, jak lehce na ně zapomenou politici z nejvyššího patra.

Vše začalo v pondělí 10. září, když vláda schválila záměr rozeslat lidem nad šedesát let pětici roušek a jeden respirátor. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, vzápětí upozornil ministryni práce a sociálních věcí, že vláda úplně zapomněla na kardiaky či třeba diabetiky. Jana Maláčová to uznala
a slíbila, že zjedná nápravu.

Velmi početnou skupinu dalších obyvatel, kterým mají být pomůcky proti koronaviru zaslány, se nakonec povedlo definovat tak, že se minimalizoval okruh lidí, kteří je kvůli zdravotnímu riziku potřebují
a nedopatřením nedostanou. Konkrétně: obdrží je i příjemci III. stupně invalidního důchodu a děti do 18 let, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P. Celkem jde o necelých 190 tisíc lidí. Je však možné, že tento model nepodchytil všechna onemocnění, pro která může být virus covid-19 nebezpečný. (Problematický postup pošty při balení zásilek ani  jejich odmítání adresáty není tématem této glosy.)

Zapomnětlivost vlády je ovšem jen půlkou tristní příhody. O týden později, v pondělí 14. září informovala Maláčová na twitteru, že vláda zmíněnou připomínku akceptovala. Ale neuvedla,  že napravit chybu se podařilo, a to velmi rychle, ve spolupráci s Národní radou. Ministryně si prostě připsala kladný bod za důležitý krok, který by bez upozornění neudělala. Jak snadné a jak neférové!

Miloš Pelikán

Lítáme v tom společně, připomíná podvanácté Týden sociálních služeb

V různé míře se týkají snad každého z nás. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel: nejčastěji seniorům a zdravotně postiženým lidem, ale i osobám ohroženým sociálním vyloučením. Pomáhají jim žít běžným způsobem: mohou tak pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe a o domácnost.

Sociální služby, jejich klienti a pracovníci jsou tu stále a společně překonávají překážky. Širokou veřejnost na ně má upozornit Týden sociálních služeb, který (přes koronavirovou krizi) probíhá do 11. října.

Poskytovatelé se do kampaně zapojují i dnem otevřených dveří ve své organizaci. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci využívají i jiné formy zpřístupnění svých zařízení: například online prohlídku, zveřejnění fotografií na webových či facebookových stránkách nebo publicitu v lokálních médiích.

V Česku působí více než 2 tisíce poskytovatelů sociálních služeb, kteří pomáhají přibližně 700 tisícům klientů. V této oblasti pracují desetitisíce zaměstnanců, kteří lidem umožňují řešit jejich nepříznivou situaci formou, jež zaručuje zachování jejich důstojnosti a soběstačnosti.Komplexní informace o kampani jsou zveřejněny na stránkách www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

Tématu se týká i následující křížovka.

(pel) 

Křížovkářské okénko

Snahou organizátorů je uskutečňovat akce v nějaké přijatelné podobě také v koronavirové situaci. Jak se s tímto problémem vypořádali v případě jedné pravidelně aktivity, se dozvíte v této křížovce.

Správné řešení bude odměněno originálním keramickým výrobkem z  „kosatčí“ dílny. K tomu stačí na
e-mailovou adresu milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz poslat znění tajenek včetně jejich čísel. Kvůli poštovnímu zasílání je potřeba napsat korespondenční adresu. Na základě domluvy si ale cenu lze vybrat osobně v Centru Kosatec.

(mk)