Osvětové divadelní představení ukáže seniorům, jak se bránit darebákům

Ve středu 9. října se ve společenském sále Centra Kosatec uskuteční zvláštní divadelní představení „Chraň se, seniore“. Začne v 10 hodin, vstup je zdarma. Akci organizuje i financuje Policie České republiky. Diváci se budou bavit, ale zároveň se dozvědí, jak se bránit podvodníkům.

Přehnaná důvěřivost, menší informovanost, neopatrnost i strach patří k důvodům, proč jsou senioři stále častými obětmi trestných činů a patří do skupiny zvlášť zranitelných občanů. V preventivně laděných divadelních scénkách se celostátní policie a herci Divadla VeTři z Ústí nad Labem zabývají těmito tématy: chování u bankomatu; nástrahy televizních reklam a telefonátů zaměřených na nákupy a soutěže; seznamování; domácí násilí; podvody, kdy pachatel vystupuje jako vnuk vytipované oběti.

Naléhavá výzva ke čtenářům: Pokud znáte seniory, kteří podceňují vychytralost darebáků, doporučte jim říjnové představení v Kosatci. Děkujeme vám!
(pel)


Nevíte, jak zabavit na konci října vaše děti? Přihlaste je na příměstský tábor

Centrum Kosatec pořádá o podzimních prázdninách příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let. Je určen pro ty, kdo rádi sportují, nebojí se nových zážitků a není jim cizí kreativní tvoření. Uskuteční se v úterý 29. a středu 30. října. Stravování a pitný režim zajištěny. Cena za dítě za oba dny je 790 korun, za jeden den 420 korun. Podrobné informace poskytne a na dotazy odpoví Hana Stieranková na telefonu 777 303 730 (po-pá 07:30 až 17 hodin) nebo na e-mailu tabory@caacz.cz.

Příměstský tábor nabídne chlapcům a děvčatům pohybové aktivity venku nebo uvnitř (dle počasí); zážitkový seminář včetně ukázek canisterapie a muzikoterapie; kreativní tvoření a malování; keramickou dílničku, kde si mohou vyrobit drobné dekorační předměty; zábavné hry a sportovní soutěže. Nástup dětí na tábor je ráno od půl osmé do osmi hodin, pro jejich vyzvednutí je stanoven čas od půl čtvrté do půl páté odpoledne.

Přihláška, informace o způsobu platby, organizační pokyny a provozní řád tábora jsou zveřejněny na odkazu https://www.centrumkosatec.cz/primestske-tabory-2.
(pel)

V Praze se uskuteční konference o selhávání státu, vystoupit můžete i vy!

Asociace nestátních neziskových organizací pořádá ve středu 6. a čtvrtek 7. listopadu v Praze konferenci s názvem „Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby“. Uskuteční se v Sálu architektů na Staroměstské radnici.

Hlavním záměrem dvoudenní akce je poukázat na důsledky malé snahy současné vlády v oblastech, které občané bezprostředně pociťují, a zdůraznit význam veřejných služeb a spolkové činnosti pro jejich každodenní život. Na konferenci vystoupí politici, ale i lidé se svými příběhy, kdy po usilovné práci v neziskovém sektoru nepřišla očekávaná pomoc od státu. Slovo dostanou i ti, kdo mají konkrétní zkušenosti s omezováním veřejných služeb s přímým dopadem na život ve městech i na venkově.

Konferenci můžete svým příspěvkem obohatit i vy, čtenáři našeho newsletteru, pokud se do 11. října přihlásíte paní Berdychové, předsedkyni zmíněné Asociace.

Časový harmonogram a náplň jednotlivých bloků budou zveřejněny v říjnu na webovkách a na facebookovém odkazu. Další informace poskytne, přihlášku zajistí a na dotazy odpoví Martina Berdychová, na telefonu 602 939 688 či e-mailu martina.berdychova@anno-cr.cz.
(pel)

AbiFest se vrátí do května a skončí v sobotu

Ti, kdo na něm letos v červnu byli, si ho chválili. A příště musí být účastníci opět spokojeni. S tímhle záměrem začala Česká abilympijská asociace chystat AbiFest 2020, svou stěžejní akci, na které se v Pardubicích potkávají lidé z celé republiky. Uskuteční se v pátek 22. a sobotu 23. května na tradičním místě: v moderní víceúčelové hale, kde hrávají extraligoví hokejisté, v současnosti nazvané Enteria aréna.

Součástí bohatého programu samozřejmě bude 28. národní abilympiáda, soutěž pro lidi starší 15 let s jakýmkoli zdravotním postižením. Asociace opět vyhlásí víc než 30 disciplín z oblasti pracovních aktivit a ručních řemeslných dovedností: od aranžování květin přes studenou kuchyni až třeba po ubrouskovou techniku.

Po letošní premiéře se znovu uskuteční Abi pro nás, pohodová zkouška jednoduchých dovedností určená hlavně lidem s duševním onemocněním, kteří jsou klienty pardubických stacionářů. Nebudou v ní rozhodující výsledky, ale nabytí sebedůvěry, společenský kontakt a uspokojení z předvedeného výkonu. Zkrátka nepřijdou ani zdraví návštěvníci AbiFestu: dospělí i děti si budou moct vyzkoušet některé manuální činnosti vhodné pro volný čas. Nejspíš půjde o drátování, práci s korálky či tvorbu keramiky.

Soutěžit budou i zástupci firem

Novinkou pro podnikatele zaměstnávající osoby s postižením bude Abi pro firmy. Budou na ní soutěžit, aby svým zaujetím a přičinlivostí podpořili sounáležitost všech lidí a přispěli k pohodové atmosféře v aréně.

Během dvou květnových dní samozřejmě nepůjde jen o soutěžení, bude postaráno též o zábavu. Uskuteční se autogramiáda známých pardubických sportovců, jarmark se stánky nabízejícími originální rukodělné výrobky či show speciálně vycvičených psů. Chybět nebudou četná hudební a taneční vystoupení. Nápaditou pozvánkou k návštěvě AbiFestu opět bude zážitková stezka se stánky v okolí haly, kde budou lidé plnit jednoduché úkoly a získají tak povědomí o ergoterapii, muzikoterapii či antistresových omalovánkách. Další informace se budou objevovat na stránkách www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity.
(pel)