Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za významnou pomoc a zabezpečení plynulého chodu centra Kosatec Pardubice po dobu stavu nouze vlivem onemocnění Covid-19. Moc si této pomoci vážíme.