Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat paní Vladimíře Hanusové za její štědrý dar a dobré srdce. Věnovala nám keramiku a formy na tvorbu keramických předmětů do naší Výtvarné dílny. Moc si toho vážíme! 🙂