Naše Centrum Kosatec je největší zaměstnavatel hendikepovaných osob v Pardubicích. Do určité míry se snažíme o soběstačnost, ale bez pomoci různých dárců a sponzorů bychom nemohli fungovat. Mezi naše nejvýznamnější sponzory patří společnost Composite Components a.s. pod vedením p. Ing. Petra Ruska. Pan Rusek nás již dlouhodbě podporuje a je vstřícný k našim  návrhům a cíleným aktivitám. Tato spolupráce je pro nás velmi významná a ve finále přináší užitek hendikepovaným osobám, pro které má pomoc smysl. Proč o tom nyní informujeme? Protože se blíží závěr roku a my bychom rádi za uvedenou podporu srdečně poděkovali. Je dobré vědět, že mezi námi žijí lidé, kteří mají otevřené srdce, jsou vnímaví k životu ostatních a ochotně pomáhají….