1. CÍL PRÁCE
Demonstrovat schopnost užití textového procesoru v přípravě a editaci textu.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Napsat cca 2stránkový dokument pod názvem Abilympiáda 2020 podle ručně psané předlohy, editovat a připojit k němu cca 1–2stránkový text, dříve pořízený v elektronické podobě.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Použitý software: MS Word for Windows.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 2 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Schopnost použít vlastnosti editoru30
Gramatická a pravopisná správnost40
Grafická úprava30
CELKOVÝ POČET BODŮ100