Jsem konzultant v oblasti bezbariérového užívání staveb a mapuji přístupnost objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.