Přátelé, kamarádi … čas kvačí a pomalu se nám blíží akce, na kterých chceme podpořit myšlenku integrace handicapovaných lidí do společnosti a ukázat, že nám životy těchto lidí nejsou lhostejné.