Dne 13.12.2016 nás navštívil Jan Chvojka, který se stal nedávno ministrem bez portfeje. Ke své první ministerské návštěvě si vybral několik neziskových organizací v Pardubicích, protože jsou mu Pardubice blízké (pochází z Pardubického kraje). Jsme poctěni, že jsme byli mezi vybranými organizacemi. Pan ministr, zde s námi strávil celou hodinu, kterou jsme věnovali prohlídce budovy Integračního centra Kosatec. Prohlídku budovy jsme udělali velmi důkladně a vzali jsme pana ministra i na střechu ke včeličkám J. Protože jsme organizace, která zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, tak se pan ministr zajímal o tuto problematiku. Bavili jsme se o využití tréninkových míst v Kosatci s propojením sociální služby sociální rehabilitace, dále jsme upozorňovali na skvělou spolupráci s ÚP v rámci pracovní rehabilitace. Snažili jsme se předat, co nejvíce informací o činnosti a všech aktivitách naší organizace. Poslední naší zastávkou byla tréninková kavárna U tiskaře Brixe, kde nám pan ministr napsal milé přání do knihy hostů. Jemu a jeho doprovázejícím jsme předali dárkové taštičky, ve kterých nalezli ochutnávku našeho pečiva, výtisk Abilympijského zpravodaje, ručně dělané (a moc krásné) vánoční přání, ochutnávku našeho medu (vynikajícího) a pár drobností vyrobených v našich tréninkových dílnách.