INFO:

  • Přijímáme klienty na vícehodinovou asistenci, v případě zájmu kontaktujte dispečera osobní asistence: Kateřina Vlčková, tel.: 703822896, email: katerina.vlckova@centrumkosatec.cz
  • první kontakt se zájemcem o sociální službu osobní asistence dispečer OA  – Kateřina Vlčková, tel.: 703822896, email: katerina.vlckova@centrumkosatec.cz

Veřejný závazek (ke stažení)
Doprovod vozíčkáře – Žádost o bezbariérový byt (ke stažení)


Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba, která je poskytována v Centru Kosatec. Posláním služby je umožnit lidem se zdravotním a sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání a udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatelů a o zvyšování úrovně jejich samostatnosti.

Leták sociální rehabilitace – ke stažení

Osobní asistence

Osobní asistence je registrovaná sociální služba, která je poskytovaná terénní formou. Posláním služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jeho soběstačnost a pomoci mu zajistit životní potřeby. Aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl. Ve službě osobní asistence provádíme pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy.

Leták Osobní asistence – ke stažení

Pomoc pro seniory a osoby s hendikepem

KONTAKTY, KTERÉ MŮŽETE POTŘEBOVAT – KE STAŽENÍ

Vstupní tréninková dílna

Vstupní dílna se od ostatních našich dílen liší činnostmi i lidmi, kteří dílnu navštěvují. Jedná se o uživatele služby Sociální rehabilitace, kteří si trénují nejen pracovní dovednosti, ale i pravidelné docházení do práce, dodržování pravidel, respektování autorit a komunikaci s ostatními. Vše probíhá pod odborným dohledem zkušeného pracovníka v sociálních službách. Uživatelé si díky této dílně mapují svou aktuální pracovní schopnost, zručnost, výdrž a motivaci. Uživatelé a pracovník v sociálních službách jsou v pravidelném kontaktu se sociálním pracovníkem, který se dle individuální dohody s uživatelem podílí na naplňování jeho potřeb vedoucí k začlenění na otevřený či chráněný trh práce. Pokud jste člověk se zdravotním hendikepem a chcete si přijít vyzkoušet své pracovní dovednosti, kontaktujte vedoucí sociálních služeb Mgr. Ivanu Havránkovou.

Vedoucí sociálních služeb – Mgr. Ivana Havránková, telefon: 777 006 575, e-mail: ivana.havrankova@centrumkosatec.cz


phone-1439841_640phone-1439841_640 RKontakt pro více informací sociálních služeb

Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Ivana Havránková
Tel.: 777 006 575, 466 052 051
ivana.havrankova@centrumkosatec.cz