Veřejný závazek (ke stažení)


Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba, která je poskytována v Centru Kosatec. Posláním služby je umožnit lidem se zdravotním a sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání a udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatelů a o zvyšování úrovně jejich samostatnosti.

Leták sociální rehabilitace 2021

Osobní asistence

Osobní asistence je registrovaná sociální služba, která je poskytovaná terénní formou. Posláním služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jeho soběstačnost a pomoci mu zajistit životní potřeby. Aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl. Ve službě osobní asistence provádíme pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy.

Ceník Osobní asistence 2021 – ke stažení

Leták osobní asistence 2021 – ke stažení

Pomoc pro seniory a osoby s hendikepem

KONTAKTY, KTERÉ MŮŽETE POTŘEBOVAT – KE STAŽENÍ


phone-1439841_640phone-1439841_640 RKontakt pro více informací sociálních služeb

Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Pavlína Potůčková
Tel.: 777 006 525, 466 052 054
pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz