Veřejný závazek (ke stažení)


Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba, která je poskytována v Centru Kosatec. Posláním služby je umožnit lidem se zdravotním a sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání a udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatelů a o zvyšování úrovně jejich samostatnosti.

Sociální rehabilitace – leták ke stažení

Osobní asistence

Osobní asistence je registrovaná sociální služba, která je poskytovaná terénní formou. Posláním služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jeho soběstačnost a pomoci mu zajistit životní potřeby. Aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl. Ve službě osobní asistence provádíme pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy.

Ceník Osobní asistence 2021 – ke stažení

Osobní-asistence 2021 – ke stažení

Pomoc pro seniory a osoby s hendikepem

KONTAKTY, KTERÉ MŮŽETE POTŘEBOVAT – KE STAŽENÍ


phone-1439841_640phone-1439841_640 RKontakt pro více informací sociálních služeb

Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Pavlína Potůčková
Tel.: 777 006 525, 466 052 054
pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz