Příležitost pro čtyřicet lidí na okraji zájmu zaměstnavatelů

V lednu 2021 u nás začalo fungovat Pracovně rehabilitační středisko, projekt zaměřený na osoby se zdravotním postižením a v dlouhodobé pracovní neschopnosti, kterým trh práce obecně nenabízí dostatek smysluplných zaměstnání.

Čtyřčlenný tým střediska tvoří metodička a koordinátorka Pavlína Potůčková, pracovní konzultant Jaromír Kincl, osobní poradkyně Jana Krpatová a ergoterapeutka Monika Brunclíková. Jeho klientům mimo jiné poskytují pracovní poradenství, bilanční, pracovní a ergodiagnostiku, vzdělávají je ve finanční a pracovněprávní gramotnosti, organizují pro ně rekvalifikační kurzy, připravují je k práci a na základě povolení generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP) jim zprostředkovávají vhodná zaměstnání v různých oborech podle jejich potřeb.

Realizace projektu probíhá za úzké součinnosti s pardubickou pobočkou ÚP, konkrétně s poradci pro osoby se zdravotním postižením. Ti mohou k zařazení do procesu pracovní rehabilitace doporučit uchazeče o zaměstnání, rozhodnutí o ne/přijetí spadá do pravomoci střediska. Délka „pobytu“ jednotlivých klientů v něm, stejně jako výčet absolvovaných činností se určuje individuálně.

Kvůli koronavirovým omezením se v počátcích musely schůzky s klienty i jednání se zapojenými subjekty – poskytovateli sociálních služeb, praktickými školami, lékaři a dalšími – konat online nebo telefonicky. Díky dubnovému uvolnění podmínek v návaznosti na zlepšení epidemické situace se mohlo konečně přistoupit k nenahraditelným osobním jednáním i k postupnému rozšiřování činnosti jako třeba o online prezentaci projektu za účasti zástupců sociálních firem.

Projekt s celým názvem Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska (financuje ho Evropský sociální fond) vytvořila neziskovka Asociace pracovní rehabilitace ČR Chomutov. Doba trvání je ohraničena lednem 2020 a prosincem 2022. K jeho plnění prostřednictvím stejných nástrojů a finančního objemu a se stejnými možnostmi přizvala kromě nás ještě brněnskou společnost AGAPO, služby každého střediska mohou využít čtyři desítky klientů.

Legislativně se problematikou pracovní rehabilitace zabývá třetí část zákona č. 435/2004 Sb. (úplné znění), o zaměstnanosti.

Sousední Německo a Rakousko znají institut pracovně rehabilitačního střediska už delší dobu. Považují ho za vysoce přínosný prostředek pro pracovní integraci komunity osob se zdravotním postižením.

Bc. Jaromír kincl – pracovní konzultant730 581 605jaromir.kincl@centrumkosatec.cz
Jana Krpatová, DiS. – osobní poradce774 554 728jana.krpatova@centrumkosatec.cz