Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Kollárova 7
568 25 Svitav

Tel.: + 420 461 569 111 (ústředna)
E-mail : posta.svitavy@nempk.cz
Web: www.nempk.cz

  BudovaParkováníVstupInteriérWC bezbariérovéPopisDatum mapování/přemaspování
1.přístup od autobusového nádražíano12/2021
2.A
Vrátnice/Informace
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
3.poliklinika
Lékárna
na poliklinice
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
4.A
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
5.poliklinika
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost
vyhrazené 4vedlejší vstup přístupnýpřístupnýneníano12/2021
6.A
Chirurgická pohotovost
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
7.D
ORL pohotovostní služba pro děti i dospělé
vyhrazené 1+2vedlejší vstup přístupný s dopomocí (výtah)přístupnýneníano10/2021
8.E
Stravovací provoz
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano10/2021
9.poliklinika
Kožní ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
10.poliklinika
TBC ambulance - plicní, spirometrie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
11.poliklinika
Ambulance praktického lékaře - MUDr. Irena Jokičová
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
12.poliklinika
Mamografie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

13.A
Chirurgické ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
14.B
Chirurgie – lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

INTERNÍ ODDĚLENÍ

15.poliklinika
Interní odborná ambulance - Diabetologická, Endokrinologická, Angiologická, Osteologická ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
16.poliklinika
Interní, Diabetologická, Osteologická a Cévní ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
17.poliklinika
Kardiologická ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
18.A
Gastroenterologická ambulance
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýneníano10/2021
19.A
Endoskopie
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocí - nebezpečnépřístupnýneníano10/2021
20.B
Příjmová ambulance interního oddělení
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
21.B
Interna - lůžková část - muži
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
22.B
Interna - lůžková část - ženy
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
23.B
Ultrazvuk srdce
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

24.B
Anesteziologická ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
25.A
Lůžková stanice ARO
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

Radiodiagnostické oddělení

26.I
Výpočetní tomografie (CT)
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
27.I
Denzitometrie
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
28.I
Skiagrafie (RTG)
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
29.I
Ultrazvuk
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021

Hematologicko - transfúzní oddělení

30.A
Odběrová ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné- závada (1.NP vestibul)ano10/2021
31.poliklinika
Hematologická ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
32.G
Transfúzní úsek
obecnépřístupný s dopomocípřístupný s dopomocíneníano10/2021

Urologické oddělení

33.B
Urologická ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
34.B
Urologie - lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

35.poliklinika
ORL ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
36.D
Lůžkové ORL oddělení
vyhrazené 1+2vedlejší vstup přístupný s dopomocí (výtah)přístupnýneníano10/2021
37.poliklinika
Ambulance klinické logopedie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021

Gynekologické oddělení

38.B
Gynekologie – ambulantní část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
39.B
Gynekologie – lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

Dětské oddělení  

40.poliklinika
Dětské odborné ambulance -

Diabetologická, Metabolická, Endokrinologická, Nefrologická, Kardiologická ambulance
vyhrazené 4vedlejší vstup přístupnýpřístupnýneníano12/2021
41.B
Příjmová ambulance dětského oddělení
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýneníano10/2021
42.B
Dětské oddělení – lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný - hlavnípřístupný s dopomocíneníano10/2021

Psychiatrické oddělení

43.F
Oddělení psychiatrie a psychoterapie - Příjmová ambulance
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
44.F
Psychiatrická a psychologická ambulance pro dospělé a ambulance dětského psychologa
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
45.F
Oddělení psychiatrie a psychoterapie - lůžkové oddělení
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýpřístupnéano10/2021

MULTISCAN

46.poliklinika
Ambulance klinické onkologie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
47.poliklinika
Ambulance klinické onkologie - Aplikace chemoterapie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021