Pardubice zdravotní pojišťovny

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Zdravotní pojišťovny

….. Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. symbol OZP Pardubice Hronovická 2761 obecné přístupný s dopomocí – zvonek
přístupný není ano 10/2015 ano
Odp
ST
2. symbol Vojenská zdravotní pojišťovna Poliklinika KOLF Masarykovo nám.
2667 vyhrazené 5 přístupný s dopomocí – zvonek
přístupný přístupné – závada ano 5/2016
3. symbol Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Nerudova 1668 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí
není ano 5/2016