(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Úřady

 .....Název budovyUliceČpParkováníVstupInteriérWCPopis objektuDatum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1.Přístup od zastávek MHD na náměstí Republiky k BB vstupu do budovy MmP z Wernerova nábřeží       ano2/2018 
2. MmP – Radnice 


 


 


(Odd.personální, Odd.spisové služby, Odd.kultury a cestovního ruchu, Odd.organizační, Odd.Odbor rozvoje a strategie, Zprostředkující subjekt ITI, Útvar interního auditu,Odd.právní, Úsek vnějších vztahů, Úsek tiskový, Odd. ekonomické, Odd. hospodářské správy, Úsek provozní, Úsek autoprovozu, Odd. školství, Odd. účetnictví, Odd. rozpočtu)   


 Pernštýnské nám.1vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný - zvonek přístupný s dopomocí přístupné ano8/2016-
3.Odbory MmP – Odbor hlavního architekta, Odbor informačních technologií, Stavební úřad, Odbor životního prostředí, Odd. kontroly, Nadace pro rozvoj města Pardubic Štrossova ul.44vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný - (výtah)přístupný
 přístupné závadaano2/2016 
4.              MmP -  Odbor správních agend                     (Odd. deliktů provozovatele vozidla), Odbor dopravy – zkušební místnost  17.listopadu 303 obecnépřístupný přístupné 1.NPpřístupné ano12/2016  
5.                MmP - Odbor dopravy  (Odd.registru vozidel)  Průmyslová381 vyhrazené 1 +1 přístupnýpřístupné 1.NPpřístupné závadaano 8/2016 
6.MmP - Obecní živnostenský úřad (Odd. registrace, odd. kontrolní a správní) Gorkého 489 vyhrazené 1 přístupný přístupné 1.NPneníano2/2016-
7.     Odbory MmP Budova Krajského úřadu B   (Odd. hospodářské správy – úsek provozní, Odd.spisové služby, Odd. občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, Odd. dopravně správních agend-řidičské průkazy,bodový systém,zkušební komisaři, Odd.přestupků, úsek památkové péče, Odd.daní a daňových pohledávek, Odd.speciálního staveb.úřadu a dopravy, Odd.krizového řízení) 


 


 


Budova Krajského úřadu C (Odd.matriky)


nám. Republiky
ul.Jahnova (B)
12
127
vyhrazené 5Přístupný s dopomocí Přístupný (plošina) přístupnýpřístupné závadaano 10/2021 
8.Odbory MmP (Právní odd., Odd.správy bytových domů a nebytových prostor, Odd.ekonomické, Odd.sociální péče, Odd.sociálních služeb a prevence, Úsek ekonomický a rozvojových koncepcí, Odd.investic a technické správy, Odd.pozemků a převodu nemovitostí, Odd.ekonomické, Odd.sociálně právní ochrany dětí  + Městský obvod  


 


 


Pardubice I – střed 


U Divadla828vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupnýpřístupný
přístupné závadaano6/2016-
9.Městský obvod Pardubice II - Polabiny
Chemiků128vyhrazené 1vedlejší vstup přístupný - zvonek
přístupný s dopomocí (plošina)
neníano5/2016ano
10.Městský obvod Pardubice III – DubinaJ.Zajíce983vyhrazené 1přístupný s dopomocí - zvonekpřístupnýpřístupné závadaano2/2016ano
ST
11.Městský obvod Pardubice IV - PardubičkyBokova315obecnénepřístupný - zvoneknepřístupnýneníano5/2016ano
ST
12.Městský obvod Pardubice V – Dukla Češkova22vyhrazené 1přístupný - zvonek
přístupné 1.NP
přístupné - závada
ano2/2016ano
Odp
ST
13.Městský obvod Pardubice VI - SvítkovKostnická865vyhrazené 1přístupný - zvonekpřístupné 1.NP
přístupné
ano5/2016-
14.Městský obvod Pardubice VII – Rosice nad LabemGenerála Svobody198vyhrazené 1přístupný– zvonekpřístupný v 1.NPpřístupnéano10/2019ano
Odp
ST
15.Městský obvod Pardubice VIII – HostoviceHostovice20obecnépřístupný
přístupnýneníano5/2016 
16Přístup od zastávek MHD z ulice Jahnovy k BB vstupům do budovy „A+B“ Krajského úřadu a budovy „C“ Krajského úřadu      ano6/2018-
.          
17.Krajský úřad Budova A a B nám. Republiky
nám. Komenského (A)
ul. Klášterní
ul. Jahnova (B)
 12
125
124
127
 vyhrazené 5Přístupný s dopomocí Přístupný – zvonek Přístupný- zvonek Přístupný(plošina) přístupný přístupné - závadaano 10/2021 
18.Krajský úřad Budova C (Czech Point)nám. Komenského120vyhrazené 3vedlejší vstup přístupný s dopomocí - zvonekpřístupnýpřístupné
ano5/2017 
19.Finanční úřad
Hronovická2700obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano6/2016 
20.Finanční úřadB.Němcové2625vyhrazené 2přístupný - zvonek přístupný
přístupné - závadaano2/2016 
21.Katastrální úřadČechovo nábřeží1791vyhrazené 2přístupný - zvonekpřístupný
přístupné - závadaano2/2016ano
22.OSSZU Stadiónu2729vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano5/2016ano
ST
23.Krajský soud - přestěhován na adresu Na Třísle 135Sukova třída1556vyhrazené 3
přístupný s dopomocí - zvonekpřístupný s dopomocípřístupné - závadaano5/2016ano
ST
24.Okresní soud PardubiceNa Třísle118vyhrazené 3přístupný s dopomocí - zvonek
přístupné 1.NP (plošina)
přístupné - závadaano5/2017--
25.Krajský soud pobočka v PardubicíchNa Třísle
135vyhrazené 3přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný (plošina) přístupné
ano5/2017-
26.Český statistický úřadV Ráji872vyhrazené 1přístupný - zvonek
přístupný s dopomocí (plošina) přístupné závadaano2/2016ano
ST
27.Úřad práceJiráskova125vyhrazené 1
přístupnýpřístupný s dopomocí - zvonek (plošina)přístupnéano 8/2016-
28.Úřad práceB. Vikové-Kunětické2011obecnépřístupný  - zvonekpřístupné 1.NP přístupné závadaano2/2016-
29.Státní okresní archiv PardubiceBělobranské nám.
1obecné
přístupný - zvonekpřístupné 1.NP přístupné - závada
ano6/2016-
30.Policie ČRNa Spravedlnosti2516vyhrazené 1
vedlejší vstup přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný s dopomocípřístupné - závadaano2/2016-
31.Policie ČRProdloužená
285vyhrazené 2
přístupný - zvonekpřístupné 1.NP přístupné - závada
ano1/2017-
32.Městská policie Obvod 6Pernerova433vyhrazené 1
nepřístupný - zvonek
nepřístupnýneníano 7/2019-
33.Městská policie Obvod 2Nová
282vyhrazené 2
přístupný - zvonekpřístupný není
ano  7/2019-
34.Městská policie Obvod 3Jana Zajíce983vyhrazené 1
přístupný s dopomocí
přístupnýpřístupné - závadaano  7/2017-
35.Městská policie Obvod 4 - přestěhováno na adresu Chrudimská 2648Československé armády
2087vyhrazené 2
přístupný s dopomocí
přístupný není
ano  7/2019-
36.Městská policie Obvod 4Chrudimská2648obecnépřístupný - zvonek
přístupnýneníano  8/2019-
37.Městská policienám. Jana Pernera2560vyhrazené 1
nepřístupný (rampa)
nepřístupný není
ano  10/2021-
38.Policie ČRRožkova2757vyhrazené 1přístupný (rampa)přístupné 1.NPpřístupnéano10/2021-