Pardubice úřady

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Úřady

 

  ….. Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Přístup od zastávek MHD na náměstí Republiky k BB vstupu do budovy MmP z Wernerova nábřeží              ano 2/2018  
2.   MmP – Radnice

(Odd.personální, Odd.spisové služby, Odd.kultury a cestovního ruchu, Odd.organizační, Odd.Odbor rozvoje a strategie, Zprostředkující subjekt ITI, Útvar interního auditu,Odd.právní, Úsek vnějších vztahů, Úsek tiskový, Odd. ekonomické, Odd. hospodářské správy, Úsek provozní, Úsek autoprovozu, Odd. školství, Odd. účetnictví, Odd. rozpočtu)   

 Pernštýnské nám. 1 vyhrazené 1  vedlejší vstup přístupný – zvonek  přístupný s dopomocí  přístupné  ano 8/2016
3. Odbory MmP – Odbor hlavního architekta, Odbor informačních technologií, Stavební úřad, Odbor životního prostředí, Odd. kontroly, Nadace pro rozvoj města Pardubic  Štrossova ul. 44 vyhrazené 1  vedlejší vstup přístupný – (výtah) přístupný
 přístupné závada ano 2/2016  
4.               MmP –  Odbor správních agend                     (Odd. deliktů provozovatele vozidla), Odbor dopravy – zkušební místnost  17.listopadu 303 obecné přístupný  přístupné 1.NP přístupné  ano 12/2016  
5.                 MmP – Odbor dopravy  (Odd.registru vozidel)  Průmyslová 381  vyhrazené 1 +1  přístupný přístupné 1.NP přístupné závada ano  8/2016  
6. MmP – Obecní živnostenský úřad (Odd. registrace, odd. kontrolní a správní)  Gorkého  489  vyhrazené 1  přístupný  přístupné 1.NP není ano 2/2016
7.      Odbory MmP Budova Krajského úřadu B   (Odd. hospodářské správy – úsek provozní, Odd.spisové služby, Odd. občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, Odd. dopravně správních agend-řidičské průkazy,bodový systém,zkušební komisaři, Odd.přestupků, úsek památkové péče, Odd.daní a daňových pohledávek, Odd.speciálního staveb.úřadu a dopravy, Odd.krizového řízení)

Budova Krajského úřadu C (Odd.matriky)

nám. Republiky 12 obecné
 vedlejší vstup přístupný (ul. Jahnova)  přístupný (plošina) přístupné závada ano  5/2017  
8. Odbory MmP (Právní odd., Odd.správy bytových domů a nebytových prostor, Odd.ekonomické, Odd.sociální péče, Odd.sociálních služeb a prevence, Úsek ekonomický a rozvojových koncepcí, Odd.investic a technické správy, Odd.pozemků a převodu nemovitostí, Odd.ekonomické, Odd.sociálně právní ochrany dětí  + Městský obvod

Pardubice I – střed 

U Divadla 828 vyhrazené 1  vedlejší vstup přístupný přístupný
přístupné závada ano 6/2016
9. Městský obvod Pardubice II – Polabiny
Chemiků 128 vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný – zvonek
přístupný s dopomocí (plošina)
není ano 5/2016 ano
10. Městský obvod Pardubice III – Dubina J.Zajíce 983 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí – zvonek přístupný přístupné závada ano 2/2016 ano
ST
11. Městský obvod Pardubice IV – Pardubičky Bokova 315 obecné nepřístupný – zvonek nepřístupný není ano 5/2016 ano
ST
12. Městský obvod Pardubice V – Dukla Češkova 22 vyhrazené 1 přístupný – zvonek
přístupné 1.NP
přístupné – závada
ano 2/2016 ano
Odp
ST
13. Městský obvod Pardubice VI – Svítkov Kostnická 865 vyhrazené 1 přístupný – zvonekv přístupné 1.NP
přístupné
ano 5/2016
14. Městský obvod Pardubice VII – Rosice Gen. Svobody 198 vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek nepřístupný přístupné ano 5/2016 ano
Odp
ST
15. Městský obvod Pardubice VIII – Hostovice Hostovice 20 obecné přístupný
přístupný není ano 5/2016  
16 Přístup od zastávek MHD z ulice Jahnovy k BB vstupům do budovy „A+B“ Krajského úřadu a budovy „C“ Krajského úřadu             ano 6/2018
.                    
17. Krajský úřad Budova A a B nám. Republiky
nám. Komenského (A)
ul. Klášterní
ul. Jahnova (B)
 12
125
124
127
 vyhrazené 5 přístupný – komenského nám + vedlejší vstup přítupný – ul. Jahnova  přístupný + přístupný (plošina) z ul. Jahnova  přístupné – závada ano  5/2017  
18. Krajský úřad Budova C (Czech Point) nám. Komenského 120 vyhrazené 3 vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek přístupný přístupné
ano 5/2017  
19. Finanční úřad
Hronovická 2700 obecné přístupný přístupný přístupné – závada ano 6/2016  
20. Finanční úřad B.Němcové 2625 vyhrazené 2 přístupný – zvonek přístupný
přístupné – závada ano 2/2016  
21. Katastrální úřad Čechovo nábřeží 1791 vyhrazené 2 přístupný – zvonek přístupný
přístupné – závada ano 2/2016 ano
22. OSSZ U Stadiónu 2729 vyhrazené 4 přístupný přístupný přístupné – závada ano 5/2016 ano
ST
23. Krajský soud – přestěhován na adresu Na Třísle 135 Sukova třída 1556 vyhrazené 3
přístupný s dopomocí – zvonek přístupný s dopomocí přístupné – závada ano 5/2016 ano
ST
24. Okresní soud Pardubice Na Třísle 118 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí – zvonek
přístupné 1.NP (plošina)
přístupné – závada ano 5/2017
25. Krajský soud pobočka v Pardubicích Na Třísle
135 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí – zvonek
přístupný (plošina) přístupné
ano 5/2017
26. Český statistický úřad V Ráji 872 vyhrazené 1 přístupný – zvonek
přístupný s dopomocí (plošina) přístupné závada ano 2/2016 ano
ST
27. Úřad práce Jiráskova 125 vyhrazené 1
přístupný přístupný s dopomocí – zvonek (plošina) přístupné ano  8/2016
28. Úřad práce B. Vikové-Kunětické 2011 obecné přístupný  – zvonek přístupné 1.NP přístupné závada ano 2/2016
29. Státní okresní archiv Pardubice Bělobranské nám.
1 obecné
přístupný – zvonek přístupné 1.NP přístupné – závada
ano 6/2016
30. Policie ČR Na Spravedlnosti 2516 vyhrazené 1
vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek
přístupný s dopomocí přístupné – závada ano 2/2016
31. Policie ČR Prodloužená
285 vyhrazené 2
přístupný – zvonek přístupné 1.NP přístupné – závada
ano 1/2017
32. Městská policie Obvod 1 Pernerova 433 vyhrazené 1
nepřístupný
přístupný není ano  7/2017
33. Městská policie Obvod 2 Nová
282 vyhrazené 2
přístupný přístupný není
ano   7/2017
34. Městská policie Obvod 3 Jana Zajíce 983 vyhrazené 1
přístupný s dopomocí
přístupný přístupné – závada ano   7/2017
35. Městská policie Obvod 4 Československé armády
2087 vyhrazené 2
přístupný s dopomocí
přístupný není
ano   7/2017