Pardubice ostatní

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Ostatní

  ….. Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. symbol NISSAN AUTO IN s.r.o. Poděbradská
292 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano  
2. Symbol FORD AUTO IN s.r.o. Poděbradská 292 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí
přístupný není ano  
3. symbol Východočeské laserové
centrum
Jiráskova
2860 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano 02/2018 
4. symbol Park Na Špici
obecné přístupný
přístupný přístupné ano 6/2015
5. Symbol Loď Arnošt z Pardubic U Stadionu
2746 vyhrazené 2
přístuptupný s dopomocí
přístupný s dopomocí – nebezpečné přístupné ano 4/2016
6. Budova Evropa
Klášterní 54 vyhrazené 3 přístupný přístupný není ano 6/2016 ano
7. Symbol Dětské dopravní hřiště Dukla Pražská
796 obecné
přístupný
přístupný přístupné – závada ano 1/2017
8. Symbol Louda Auto a.s.
Škoda servis
Teplého 2692 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné ano 7/2018