Naše montážní dílny poskytují kvalitní zázemí pro pestrou paletu technických činností, které nabízí různé varianty kooperace. Ochotně vycházíme vstříc zadaným požadavkům a připravujeme pro zadavatele potřebný produkt nebo službu přímo na míru. Provádíme mnoho druhů montážních prací, od vlastního montování po přípravy součástek na expedici včetně zvážení, spočítání, zabalení a oštítkování krabic.

Montážní dílna   Kosatec Pardubice   Centrum Kosatec Pardubice - montážní dílny   Montážní dílna Kosatec

Naše montážní služby:

  • Drobné montážní práce
  • Nedestruktivní optická kontrola několika typů hlubokotažných výlisků z kovových slitin
  • Kompletování součástek
  • Vážení a počítání výrobků
  • Balení a štítkování
  • Příprava výrobků k expedici

Reference

Aktuálně spolupracujeme se 4 firmami z Pardubicka:

MERSEN CZ, s.r.o.

Pro tuto firmu se aktuálně kompletují vodící háčky pro vodiče, pomocí lisování a šroubování. Následné využití háčků je v rozvaděčových skříní.

APAG Elektronik, s.r.o.

Zmíněné firmě se u Nás vypomáhá s úpravou svazku vodičů s konektory (odizolování, úprava délky). Upravují se také vývody u jednotlivých součástek (tranzistor, dioda,…) na požadované délky, případné ohýbání, to už záleží na daném pracovním postupu. Následně se usazují do plošných spojů, aby se mohlo provést pájení (provádí se na dané firmě strojově, proto je potřeba důsledná přesnost a pečlivost).

MODEL MOTORS, s.r.o.

Je firma, pro kterou na vyjíme elektromotorky, dle zadání, zejména však pro modelářské odvětví.

KOVAZ, s.r.o.

Firmě uvedené výše kompletujeme tzv. provázky, které slouží pro detekci vlhkosti v automobilech.

Kontakt:

Vedoucí montážní dílny: Petr Anderle, telefon: 734 680 353, e-mail: petr.anderle@centrumkosatec.cz

Obchodní zástupce: Matěj Lelek, telefon: 731 677 563, e-mail: matej.lelek@centrumkosatec.cz