Vážení klienti, vzhledem k aktuálnímu vývoji situace kolem výskytu coronaviru (onemocnění COVID-19) a v návaznosti na nové mimořádné opatření MZV ČR vydané 7.3.2020 a “Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s šířením nákazy coronavirem Covid-19 (v Praze ze dne 5.3.2020)” vedení Centra Kosatec (Česká abilympijská asociace, z.s.) rozhodlo o následujícím mimořádném opatření:

V případě, že onemocní klient sociální služby coronavirem COVID-19, bude situace řešena individuálně ve spolupráci a dle pokynů Krajské hygienické stanice