Malování na kameny

1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, získání inspirace a motivace pro další rozvoj soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit technikou malování na kameny obrázek na téma „Přátelé okolo mne“.
Lze využít tvar kamene, lze i zhotovit celkovou kompozici z jednotlivě malovaných kamenů.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátor zajistí pracovní plochu. Soutěžící si přinesou kameny zajímavých tvarů a velikostí pro svůj výtvarný záměr. Dále si přinesou vhodné barvy, nejlépe ředitelné vodou (tempery, akrylové …).
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou štětce, kontury, palety, hadřík, fén pro dosušení a další předměty, které potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 2 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Originalita a celkový dojem 30
Míchání a použití barev 30
Čistota provedení 20
Dodržení tématu a časového limitu 20
CELKOVÝ POČET BODŮ 100