1. CÍL PRÁCE

Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL

Na bavlněnou tašku 30 x 40 cm zhotovit technikou malby na textil obrázek na téma „Jíme zdravě“. Soutěžící si mohou kompozici obrázku rozvrhnout na místě soutěže na pomocnou skicu, kterou přenesou na textil.

3. MATERIÁL, POMŮCKY

3.1 Materiál

Organizátoři zajistí tašku. Soutěžící si přinesou barvy na textil.

3.2 Pomůcky

Soutěžící si přinesou: štětce, kontury, palety, hadřík a další předměty, které k malování potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT

Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY   (MAX. POČET)
Originalita a celkový dojem30
Míchání barev30
Čistota provedení20
Dodržení limitů20
CELKOVÝ POČET BODŮ100