1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit technikou malby na sklo obrázek na téma „Výhled z okna“. Soutěžící si mohou kompozici obrázku rozvrhnout na místě soutěže na pomocnou skicu, kterou si vloží pod skleněnou desku.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátoři zajistí sklo na malování velikosti 23 x 17 cm. Soutěžící si přinesou vodou ředitelné (vypalovací) barvy na sklo (NIKOLI Windowcolors – slupovací).
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou štětce, kontury, palety, hadřík a další předměty, které k malování potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Originalita a celkový dojem30
Míchání barev30
Čistota provedení20
Dodržení limitu20
CELKOVÝ POČET BODŮ100