Díky našim partnerům

V Centru Kosatec si velmi vážíme podpory našich partnerů, kteří hrají klíčovou roli v naší misi pomáhat lidem s postižením. Díky jejich štědrosti a spolupráci můžeme poskytovat kvalitní služby a podporovat naše klienty v jejich každodenním životě.

Naši partneři nám pomáhají:

  • Rozšiřovat naše služby: Finanční příspěvky a materiální dary nám umožňují rozvíjet a zlepšovat naše programy.
  • Zvyšovat povědomí: Společné akce a kampaně s našimi partnery přispívají k šíření informací o našich službách a o potřebách osob s postižením.
  • Inovovat: Spolupráce s partnery nám umožňuje zavádět nové technologie a metody, které zlepšují životy našich klientů.

Generální Partner

ČSOB Pojišťovna

Univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby občanům a živnostníkům stejně jako malým a středním podnikům i velkým korporacím. Všem svým klientům je připravena poskytnout služby evropské kvality v oblasti životního i neživotního pojištění. Stabilní zázemí Skupiny ČSOB a silného nadnárodního akcionáře KBC navíc umožňuje klientům ČSOB Pojišťovny získat za výhodných podmínek komplexní ošetření svých finančních potřeb.