Culture Buddy

Společný projekt oddělení kultury Magistrátu města Pardubic, České abilympijské asociace a Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka, byl zahájen v únoru 2022. Zdravotně handicapovaným příznivcům kultury umožňuje za doprovodu zhlédnout filmové či divadelní představení, poslechnout si koncert nebo si prohlédnout různé výstavy.

Z kulturních institucí se do aktivity zapojily mj. Východočeské muzeum Pardubice, Komorní filharmonie, Divadlo Exil, KD Hronovická, nebo Krajská knihovna v Pardubicích.

Díky stálému zájmu osob se zdravotním postižením o návštěvy kulturních akcí pokračuje původně roční projekt i nadále. Kontaktní osobou pro nové zájemce je jeho koordinátor Václav Koráb

e-mail: vaclav.korab@centrumkosatec.cz

Zahájení projektu Culture Buddy (vzorem pro jeho vznik byly obdobné aktivity ve Vídni nebo v Hamburku) si všimly také celostátní i regionální sdělovací prostředky: například 17. února 2022 o něm byla krátká reportáž v pořadu Události v kultuře na ČT ART ODKAZ ZDE, o den později vyšel článek v Týdeníku Pernštejn ODKAZ ZDE.