Abilympiáda 2024

Jednotlivé disciplíny

Aranžování květin – západní styl

1. CÍL PRÁCE
Předvést tvořivou fantazii v dovednosti aranžování květin, která se dá využít pro vyjádření pocitu radosti v životě osob se zdravotním postižením i jejich blízkých a uplatnit jak při využívání volného času, tak v zaměstnání.
 

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
2.1 Dárkový košík z květů k oslavě Velikonoc vypíchaný do florexu.
2.2 Tajný úkol.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál – dárkový košík z květů: Soutěžící dostanou k dispozici košík, rostlinný materiál (květiny, doplňkovou zeleň; mohou si však přinést i vlastní), ostatní doplňky pro zvýraznění tématu si přinesou sami.
Tajný úkol: Rostlinný i ostatní materiál dostanou soutěžící od organizátora soutěže.
3.2 Pomůcky – soutěžící musí mít vlastní nářadí, zahradní nůžky a nůž. Povoleny jsou vlastní doplňky (ubrus, nádobí, skleničky).

4. ČASOVÝ LIMIT
Dárkový košík z květů: maximální čas 45 minut.
Tajný úkol: maximální čas 45 minut.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Výtvarné pojetí (vhodná volba materiálu, vhodný výběr květin, jejich množství a barva v celkové kompozici)30
Technické zpracování40
Celkový dojem, výstižné vyjádření tématu30
CELKOVÝ POČET BODŮ100

 

 

 

Kontakty

   Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

    777 005 525

   jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz