1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Technikou enkaustiky zhotovit obrázky na téma „Podzim“.
Rozměry budou dány velikostí podkladového materiálu (kartičky).

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátoři zajistí podkladový papír a voskovky.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: starší nenapařovací žehličku nebo žehličku na enkaustiku a papírové kuchyňské utěrky.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Sladění barev výrobku30
Pečlivost provedení30
Estetický vzhled20
Dokončení práce20
CELKOVÝ POČET BODŮ100