1. CÍL PRÁCE
Předvést schopnosti nezbytné pro montéry v malých až středně velkých provozech.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
a) Pájení a oživení soumrakového spínače. Soutěžící obdrží plošný spoj, součástky a osazovací plán.
b) Soumrakový spínač zapojit do silového světelného obvodu s proudovým chráničem. Soutěžící obdrží bytovou rozvodnici, potřebné přístroje, vodiče a osvětlovací těleso.
V žádném případě obvod sami nezapojujte do elektrické sítě!!! 

Upozornění:
V průběhu soutěže dodržujte bezpečnost práce. Zejména při manipulaci s drobným nářadím. Nešroubujte proti ruce, či jiným částem těla. Při odizolování vodičů nožem, veďte nůž vždy od těla. Při zkracování vodičů směřujte odštípnutou odlétávající část do bezpečného prostoru, tj. k zemi. Při pájení odkládejte pájedlo vždy do stojánku.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Potřebný materiál a nářadí budou k dispozici.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 4 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA
Hodnocení bude posuzováno jak v průběhu práce, tak na montovaném celku.

 

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Schopnost číst technickou výkresovou dokumentaci a porozumět jí15
Zručnost při mechanické montáži a souvisejících operacích25
Systematičnost práce, pořádek na pracovišti, dodržování bezpečnosti práce10
Estetická a funkční kvalita montáže20
 Dodržení časového limitu5
Funkčnost smontovaného celku25
CELKOVÝ POČET BODŮ100