1. CÍL PRÁCE
Předvést schopnosti nezbytné pro montéry v malých až středně velkých provozech.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
a) Bezdrátový FM mikrofon – kromě osazení plošného spoje (DPS) bude nutné zařízení oživit a nastavit vysílací frekvenci. Měřící pracoviště bude k dispozici.
Upozornění:
V průběhu soutěže dodržujte bezpečnost práce. Zejména při manipulaci s drobným nářadím. Nešroubujte proti ruce, či jiným částem těla. Při odizolování vodičů nožem, veďte nůž vždy od těla. Při zkracování vodičů směřujte odštípnutou odlétávající část do bezpečného prostoru, tj. k zemi. Při pájení odkládejte pájedlo vždy do stojánku.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Potřebný materiál a nářadí budou k dispozici.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 4 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA
Hodnocení bude posuzováno jak v průběhu práce, tak na montovaném celku.

 

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Schopnost číst technickou výkresovou dokumentaci a porozumět jí15
Zručnost při mechanické montáži a souvisejících operacích25
Systematičnost práce, pořádek na pracovišti, dodržování bezpečnosti práce10
Estetická a funkční kvalita montáže20
 Dodržení časového limitu5
Funkčnost smontovaného celku25
CELKOVÝ POČET BODŮ100