Po celou dobu konání Abifestu 2020 bude probíhat bohatý doprovodný program. Přijďte se podívat na festival a nasát s námi pozitivní atmosféru, která AbiFest provází. Ukázky IZS, vystoupení Žesťové Harmonie – žáci ZUŠ pod vedení pana učitele Romana Faltyse, bubenická show školy Svítání, taneční vystoupení denního stacionáře Slunečnice z Pardubic a mnoho dalšího…